Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Evolved Gas Analysis (EGA)

Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.