Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Alphachron

Přístroj Alphachron pro datování geologických procesů dokáže určit dobu, kdy minerál zchladnul pod určitou teplotu, což lze využít v geologii i archeologii. Metoda spočívá v měření stopového obsahu hélia, které vzniká radioaktivním rozpadem uranu, thoria a samaria v minerálech jako je apatit, zirkon apod. Minerály jsou v Alphachronu zahřívány laserem, aby se uvolnilo hélium, jehož obsah pak přístroj změří. Pro více informací navštivte web naší labolatoře (pouze v angličtině).
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení neotektoniky a termochronologie.

Alphachron

Laboratoř se systémem k datování hornin pomocí radioizotopů