Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

IGA 100 with DSMS, HIDEN

Gravimetrický sorpční analyzátor je určen pro automatické a plně reprodukovatelné stanovení sorpčních izoterem a izobar plynů a par za různých experimentálních podmínek ve statickém režimu, zejména v režimu dynamické sorpce směsí plynů, včetně vlhkých směsí plynů.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.

IGA 100 with DSMS, HIDEN

IGA 100 with DSMS, HIDEN