Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Kvadrokoptéra Inspire 1 Pro

Kvadrokoptéra od firmy DJI slouží k mapování, tvorbě leteckých snímků a 3d modelů
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení inženýrské geologie.

Inspire 1 Pro

Praktická ukázka ovládání kvadrokoptéry Inspire 1 Pro, exkurze pro studenty, 2.11.2016