Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Trace 1310 GC - ISQ Thermo Scientific

Plynový chromatograf s kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem Trace 1310 GC - ISQ Thermo Scientific
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.