Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Dlouhoperiodický seismometer Guralp CMG-40T

Ultra-lehký seismický snímač skládající se ze tří senzorů, který registruje pohyb podloží ve třech směrech: sever/jih, východ/západ a vertikálně, současně

Provádíme měření přirozené seismicity, technické seismicity a seismických účinků clonových odstřelů v kamenolomech. V současné době má ÚSMH AV ČR, v.v.i. oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, kam patří i seismologické monitorování, které upravuje zákon č. 336/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a Českém geologickém úřadu. Podle požadavku a charakteru měření je možné provést buď jednorázové měření, nebo zajistit trvalý monitoring po dobu až několika roků.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení seismotektoniky.

obr. Testování sesmických snímačů