Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Klasifikace, geochemie a petrologie moldanubických ortorul

 

Řešen v letech:

2002 - 2003

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš René, CSc., oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Prof. Fritz Finger, Univerzita Salzburg, Rakousko

Popis grantu:

Účelem projektu byla kritická analýza stávajících, často omezeně použitelných klasifikací ortorul a příbuzných leukokratních metamorfovaných hornin moldanubika. Výsledky projektu přinesly nové poznatky o tomto významném horninovém typu a příbuzné leukokratní metamorfity byly charakterizovány z hlediska jejich minerálního a chemického složení.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací