Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Multi-disciplinární studium procesu v pískovcových výchozech: nový přístup k výzkumu a interpretaci vzniku vybraných pískovcových forem

 

Číslo grantu:

13-28040S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2013 - 2015

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jiří Bruthans Ph.D.,
UK v Praze, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

Mgr. Michal Filippi, Ph.D., Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D., ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Cílem tohoto projektu je charakterizovat v povrchové zóně pískovcových těles (vč. povrchových krust) ty vlastnosti a procesy, které jsou kritické pro solné zvětrávání a migraci vody, páry a solí, a dále otestovat a doplnit hypotézy vysvětlující kavernózní zvětrávání pískovce (tvorbu tafoni a honeycombs).

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací