Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Monitoring a prognóza geologických a rizikových procesů

 

Řešen v letech:

2014 - 2016

Hlavní řešitelé:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Spoluřešitelé:

Geologický ústav BAS, Sofie
Dr. Nikolai Dobrev, Ph.

Materiály ke stažení:

Schválená témata spolupráce mezi AV ČR a BAS na léta 2014-2016