Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Odolnost proti křehkému porušení: význam petrografických/mechanických dat pro technologicko-mechanické vlastnosti a životnost drceného kamene

 

Číslo grantu:

18-08826S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2018 - 2020

Hlavní řešitelé:

prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc.
Mgr. Maryna Vorokhta, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

Seznam podpořených projektů 2018