Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nové postupy termochemické konverze biomasy a odpadů

 

Číslo grantu:

Výzkumný program: Účinná přeměna a skladování energie - Strategie AV21

Grantová agentura:

-

Řešen v letech:

2018 - 2019

Hlavní řešitelé:

Ing. Olga Bičáková, PhD.
Laboratoř environmentálních technologií
ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ing. Michael Pohořelý, Ph.D
Laboratoř procesů ochrany prostředí – Skupina termických procesů
ÚCHP AV ČR, v.v.i.

Odkaz na web projektu:

Web projektu