Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí

 

Číslo grantu:

19-05360S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2019 - 2021

Hlavní řešitelé:

Ing. Vladimír Machovič, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Spoluřešitelé:

Ing. Jiří Mizera, Ph.D.
Ústav jaderné fyziky AV ČR

Mgr. Alexandra Špaldoňová
Mgr. Maryna Vorokhta, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Komplexní studie radiolytických změn v organické hmotě různého původu vystavené záření s uranu s různým obsahem a mineralizačním stavem.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací