Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Šestisložkové kontinuální monitorování seismických rojů a dalších zemětřesení v oblasti Long Valley Caldera, Kalifornie

 

Číslo grantu:

LTAUSA19083, program INTER-EXCELLENCE – podprogram INTER-ACTION, USA (LTAUSA19)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Řešen v letech:

2019 - 2022

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
 

Spolupráce:

U.S. Geological Survey

Materiály ke stažení:

Výsledky veřejné soutěže VES19 programu INTER-EXCELLENCE