Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Příprava a charakterizace amorfních materiálů pro aplikace v infračervené oblasti

 

Číslo grantu:

8x20053

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR)

Řešen v letech:

2020 - 2021

Hlavní řešitelé:

Ing. Petr Kostka, PhD.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Spoluřešitelé:

RNDr. Vladimír Labaš, Ph.D.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, MTF STU
Prof. Svetlana Lukič-Petrovič Ph.D.
Univerzita v Novém Sadu, Přírodovědecká fakulta
Doc.prof. David Le Coq, Ph.D.
Ústav chemických procesů, Univerzita v Renné
Mgr. Roman Jackiv, Ph.D.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.