Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vliv postgenetických přemen žul na jejich odolnost vůči zvětrávacím procesům v historických stavbách

 

Číslo grantu:

21-26542S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2021 - 2023

Hlavní řešitelé:

prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

Ing. Zuzana Weishauptová, Dr.Sc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Ing. Tomáš Lokajíček, CSc.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.