Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Studium metod modifikace mechanických vlastností a struktury kolagenní hmoty

 

Číslo grantu:

21-07851S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2021 - 2023

Hlavní řešitelé:

Ing. Milan Houška, CSc.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Ing. Monika Šupová, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.