Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu

 

Číslo grantu:

21-29826S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2021 - 2023

Hlavní řešitelé:

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR,v.v.i.