Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Studie reakcí chemických struktur uhlí s modelovými směsmi polymerů vedoucích k tvorbě vodíku

 

Číslo grantu:

105/07/1407

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2007 - 2010

Hlavní řešitelé:

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
ÚSMH AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Projekt řeší tepelné reakce struktur uhlí se směsmi syntetických polymerů, které produkují významná množství vodíku. Cílem je popsat tyto reakce a jejich chemickou kinetiku a stanovit podmínky vzniku maximálního množství vodíku.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací