Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nabízené služby

Ústav struktury a mechaniky hornin nabízí expertní služby související s odbornou činností ústavu. V této sekci se můžete podívat, jaké služby jsme schopni zajistit. Vzhledem k tomu, že naši pracovníci jsou špičkovými odborníky ve svých oborech, odpovídá tomu i kvalita našich služeb.
Níže jsou služby rozděleny dle jednotlivých oddělení:

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Oddělení geochemie Oddělení inženýrské geologie Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů Oddělení neotektoniky a termochronologie Oddělení seismotektoniky

Nabídka služeb za Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Webové stránky Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Příprava materiálů

Příprava polymerních nanovláken a submikronových vláken metodou elektrostatického zvlákňování Electrospunra 210  Tomáš Suchý
(Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů)
Zpracování materiálů pomocí vakuového vymrazování Lyofilizátor BenchTop 4K ZL VirTis Martina Křížková
(Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů)
Kontinuální míchání, hnětení a příprava poylmerních a viskózních materiálů Polydrive mixer HAAKE R600  Zbyněk Sucharda
(Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů)
Laboratorní příprava kompozitních vzorků vytvrzovaných do teploty 400°C Hydraulický vyhřívaný lis HLV 5.
Pyrolýza, sintrování, křemíkování a grafitace kompozitních materiálů Grafitační pec GERO HTK 8 GR/22-1Gman 

Spektroskopická analýza materiálů

Spektroskopická analýza pevných, kapalných a gelovitých látek Infračervený spektrometr Nicolet Protégé 460 E.S.P. Monika Šupová
(Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů)

Analýza topografie materiálů

Spektroskopická analýza pevných, kaplných a gelovitých látek Bezkontaktní měření povrchu MarSurf TS 50/4 Tomáš Suchý
(Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů)

SEM analýzy a EDS prvková analýza materiálů

SEM analýzy a EDS prvková analýza materiálů Skenovací elektronový mikroskop Quanta 450 Margit Žaloudková
(Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů)

Jana Schweigstillová
(Oddělení inženýrské geologie)

Obrazové analýzy nábrusů

Obrazová analýza materiálů Nikon Optishot 100S, NIS-Element AR Martina Křížková
(Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů)

Mechanické zkoušky materiálů při vysokých teplotách

Mechanické zkoušky materiálů při vysokých teplotách Inspekt 100 Martin Černý
(Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů)