Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nabízené služby

Ústav struktury a mechaniky hornin nabízí expertní služby související s odbornou činností ústavu. V této sekci se můžete podívat, jaké služby jsme schopni zajistit. Vzhledem k tomu, že naši pracovníci jsou špičkovými odborníky ve svých oborech, odpovídá tomu i kvalita našich služeb.
Níže jsou služby rozděleny dle jednotlivých oddělení:

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Oddělení geochemie Oddělení inženýrské geologie Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů Oddělení neotektoniky a termochronologie Oddělení seismotektoniky

Nabídka služeb za Oddělení seismotektoniky

Webové stránky Oddělení seismotektoniky

Odborné seismické měření (jednorázové nebo trvalý monitoring)

Měření přirozené seismicity přenosnými třísložkovými digitálními záznamníky typu RUP
s časovou synchronizací satelitním přijímačem a telemetrií
Monitorovací seismická stanice RUP Jiří Málek
(Oddělení seismotektoniky)

Jan Valenta
( Oddělení seismotektoniky)
Meření technické seismicity Geofon SM6-3D, pracovní rozsah frekvencí 4.5 až 40 Hz,
Měření seismických účinků clonových odstřelů v kamenolomech Krátkoperiodické a dlouhoperiodické seismometry
Geoelektrická měření Geoelektrická aparatura ARES
Gravimetrie Gravimetr CG-5