Registr Smluv

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který bude veřejně dostupný. Od 1. 7. 2017 je navíc zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Správcem i provozovatelem Informačního systému registru smluv (ISRS) je Ministerstvo vnitra. Vstoupit do Registru smluv

Jedním z cílů zákona je, aby byly v registru smluv uveřejňovány v zásadě všechny soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotací nebo návratné finanční výpomoci, jestliže výše hodnoty předmětu těchto smluv je vyšší než 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Zákon nicméně obsahuje některé výjimky z uveřejnění, které jsou aplikovatelné nezávisle na tom, jaká je hodnota předmětu smlouvy.

Smlouvy uveřejněné v informačním systému Registru smluv MV ČR (ISRS)

Smlouvy uveřejněné v letech: 2016 | 2017 |
Publikující
smluvní strana
Smluvní strany Označení smlouvy Publikováno
v ISRS
Hodnota
smlouvy
Odkaz
do ISRS
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Jan Martinec, Rudé armády 1468, Kostelec Nad Orlicí Tisk knihy "Otřesy v ostravsko - karvinském revíru", česká a anglická verze 25. 5. 2017 50 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2 Dodatek ke Smlouvě o řešení části grantového projektu č. 16-10116J 25. 5. 2017 993 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Contipro a.s., č.p. 401, Dolní Dobrouč Zařízení pro elektrostatické spřádání nanovláken a elektrospraying s příslušenstvím 23. 5. 2017 1 996 500 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o., Kopanina 16, Nový Kostel Zahrnutí průzkumných rýh včetně úpravy terénu 11. 5. 2017 50 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Sodexo Pass Česká republika a.s., Radlická 608/2, Praha 5 Stravenky, poplatek za službu, doprava 11. 5. 2017 364 961 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. Babák Petr, Pezinská 850, Mladá Boleslav Stavební úpravy vjezdu do areálu dle cenové nabídky č.0182017 11. 5. 2017 78800 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Martin Rousek, Branická 215/75, Praha Oprava stropu a omítek budovy Ct 3NP 11. 5. 2017 98735.11 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Rudolf Kaftan, Kocianova 1581/7, Praha Oprava el.instalace včetně osvětlení v kancelářích č.4.15-18 ve 4.NP budovy Ct. 11. 5. 2017 79 563,20 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Petr Zvolský, Sulanského 696/61,Praha Multifunkční zařízení imageRUNNER ADVANCE C3320i 11. 5. 2017 68000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Geological Sciences San Diego State Univerzity, Campanile Dr 5500 SAN DIEGO, USA Radiocarbon dating of 6 samples (Radiokarbonové datování 6 vzorků) 26. 4. 2017 2 490 USD
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Smlouva o poskytování služeb 21. 4. 2017 87 301 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i, Letenská 123/4, Praha 1 Nájemní smlouva - Briketárna 12. 4. 2017 69 827 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, Praha Oprava spektometru 7. 4. 2017 142 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. OVIMEX s.r.o., č.p. 33, Hošťalovice Oprava palivového článku 31. 3. 2017 59930 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. AVAS Energy s.r.o., Alšova 694, Dobřany Objednávka 2 ks malých větrných elektráren 16. 3. 2017 6 500 USD
ÚSMH AV ČR, v.v.i. GeoWindow-Verlag, Wiesnecstr. 7, 79256 Buchenbach, GERMANY Geowindow-Set system for educational work for sciences 16. 3. 2017 2 000 EUR
ÚSMH AV ČR, v.v.i. RNDr. Marie Fialová, Žlutická 1482/5, Plzeň 72 000.00 Redakční práce v roce 2017 pro projekt "Strategie AV 21-Přírodní hrozby" 14. 3. 2017 72 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Stavba Praha družstvo, Sudoměřská 32,Praha 3 Oprava sociálního zařízení v objektu garáží 14. 3. 2017 210 973,62 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, Praha 1 Distribuce dokumentárního cyklu "Tiché hrozby" 14. 3. 2017 150 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Alza.cz a.s., Jateční 1530/33, Praha 7 Nákup Smart drone DJI PHANTON 4 PRO+ 10. 3. 2017 67 583 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. HUMUSOFT, spol. s r.o., Pobřežní 224/20, Praha 8 Časově neomezené (trvalé) konfigurace programového vybavení dle cenové nabídky 10. 3. 2017 77 004.40 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Alza.cz a.s.. Jatecní 1530/33, Praha 7 PC komponenty 9. 3. 2017 62 821.00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. KRAUS IZOLACE s.r.o., Neapolská 328, Horní Měcholupy, Praha 10 Objednávka izolace střechy terasy 3.NP, objekt E 7. 3. 2017 85 440,60 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. SIGMA-ALDRICH spol. s r.o., Sokolovská 100/94 Karlín, Praha 8 Objednávka laboratorního materiálu dle položkového rozpisu 3. 3. 2017 81 707,70 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. BOZP-PO s.r.o., Lhotská 2203, Praha 9 – Horní Počernice Smlouva o zajištění činnosti BOZP a PO 28. 2. 2017 78 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Rumburská 89, Liběchov Operační protokol - implantace 23. 2. 2017 126 087,05 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Mettler - Toledo, s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10 Dodatek č. 1 k servisní smlouvě - servis vah 9. 2. 2017 69148 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Žižkova 513/22, Brno Smlouva o účasti na řešení Projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu 7. 2. 2017 1 210 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Glass Service, a.s., Rokytnice 60, Vsetín Smlouva o účasti na řešení projektu 17. 1. 2017 8 190 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. DEKONTA, a.s., č.p. 109, 27342, Dřetovice Racionalizace nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi aktivního uhlí 13. 1. 2017 1 701 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. DILIGENS, s. r. o., Severozápadní III 367/32, Praha 4 Smlouva o auditu 2016 12. 1. 2017 52 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. STAVBA PRAHA družstvo, Sudoměřská 1293/32, Praha 3 Oprava sociálního zařízení v 1.NP budovy D 12. 1. 2017 117 846,70 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. ZRC SAZU - Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, Postojna, Slovenia Přístroj TM-71 - Extensometers 3. 1. 2017 4 600 EUR