Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Registr Smluv

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který bude veřejně dostupný. Od 1. 7. 2017 je navíc zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Správcem i provozovatelem Informačního systému registru smluv (ISRS) je Ministerstvo vnitra. Vstoupit do Registru smluv

Jedním z cílů zákona je, aby byly v registru smluv uveřejňovány v zásadě všechny soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotací nebo návratné finanční výpomoci, jestliže výše hodnoty předmětu těchto smluv je vyšší než 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Zákon nicméně obsahuje některé výjimky z uveřejnění, které jsou aplikovatelné nezávisle na tom, jaká je hodnota předmětu smlouvy.

Smlouvy uveřejněné v informačním systému Registru smluv MV ČR (ISRS)

Smlouvy uveřejněné v letech: 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Publikující
smluvní strana
Smluvní strany Označení smlouvy Publikováno
v ISRS
Hodnota
smlouvy
Odkaz
do ISRS
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.,Gabčíkova 2362/10, Praha 8 Pronájem prostor depozitáře 29. 12. 2016 139 332 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, Praha 8 Pronájem pozemků ke zřízení staveniště - dodatek ke smlouvě 22. 12. 2016 69052,50 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. S PRO ALFA CZ, a.s., Truhlářská 1104/15, Praha 1 Pronájem prostor určených k podnikání – depozitář 13. 12. 2016 60 856 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Geological Sciences, Campanile 5500,San Diego, USA Radiokarbonové (14C) datování 6 vzorků 8. 12. 2016 2500 USD
ÚSMH AV ČR, v.v.i. SSK – stavební společnost Kolář s r.o., Tehovská 7, Praha 10 Oprava a statické zpevnění havarijního stavu horní části opěrného zdiva oplocení areálu ÚSMH 8. 12. 2016 358 980,70 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Stavba Praha družstvo, Sudoměřská 32, Praha 3 Bourací a zednické práce v části vnitřních prostor 1. PP budovy A a budovy Cb v areálu ÚSMH 8. 12. 2016 277343 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, Praha 4 Licenční smlouva na užívání dat a produktů pro studijní, vědecké a výzkumné účely 6. 12. 2016 221 348 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. International Consortium on Landslides, Tanaka-Asukai cho,Sakyo-ku 138-1 KYOTO, Japonsko ICL Membership Annual Fee for 2017 6. 12. 2016 2 000 USD
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Embedded Electronics & Solutions, s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8 Vertical seismic. snímače, horizontal seismic. snímače 21. 11. 2016 2 760 EUR
ÚSMH AV ČR, v.v.i. STAVBA PRAHA družstvo, Sudoměřská 1293/32, Praha 3 Úprava prostor bývalé briketárny - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2016 21. 11. 2016 1 397 595,40 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. arch. Petr Babák, Bělehradská 26, Praha 2 Smlouva na zhotovení projektové dokumentace - konf. centrum 21. 11. 2016 248 376,70 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. arch. Petr Babák, Bělehradská 26, Praha 2 Smlouva na zhotovení projektové dokumentace - 1NP bud. A 21. 11. 2016 170 216,75 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Institut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Ksiecia Janusza 64, 01-452 Warszawa, Polsko Transport of cargo to and from Spitsbergen and Accommodation in Polish Poland Station and rental of equipment 9. 11. 2016 3 117 EUR
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Sodexo Pass Česká republika a.s., Radlická 608/2, Praha 5 Stravenka 9. 11. 2016 547 139 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. KRAUS IZOLACE s.r.o., Neapolská 328, Horní Měcholupy, Praha 10 Oprava střechy dle nabídky č. N-180-2016 4. 11. 2016 218 721 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Praha 1 Histologické hodnocení dodaných chitosan/kolagenových implantátů s kalcium fosfátovými částicemi dle zaslané nabídky 4. 11. 2016 69 526 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Universitate Potsdam, Institut fuer Erd-und Umweltwissenschaften, Karl-Liebknecht-str 24, 14476 Golm, Německo Dating of 5 samples by Ar-Ar method 4. 11. 2016 3 000 EUR
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Hák Roman RNDr., U průhonu 827/5, Praha - Holešovice Mezinárodní patentová prihláška (PCT) na základe PV 2015-960 3. 11. 2016 70 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, Praha 8 Pronájem pozemků ke zřízení staveniště 29. 9. 2016 54219 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 Oprava přístavku u vchodu do ubytovny "E" 23. 9. 2016 58045 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 Částečná oprava fasády, oprava podezdívky budova "E" 23. 9. 2016 106765 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Milan Pavlík, V Malém háji 359, Odolená voda budova "E"- montáž slaboproudých rozvodů 2. a 3. NP, montáž dveřních komunikátorů 13. 9. 2016 91151 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Zdeněk Kyncl, Jiráskova 783, Chrudim Výroba kancelářského nábytku pro oddělení geochemie 7. 9. 2016 135 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. ELEKTRO - Rudolf Kaftan, Kocianova 1581/7, Praha 13 osvětlení a kompletace, montáž rozvodů a technologie EZS a DTL a montáž počítačových rozvodů v prostorách bývalé knihovny v objektu ÚSMH AV ČR. 6. 9. 2016 137372,75 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. STAVBA PRAHA družstvo, Sudoměřská 1293/32, Praha 3 Stavební prace v areálu ÚSMH AV CR v.v.i,V Holešovickách 41,Praha 8, oprava kotelny v budove AB a Ct. 23. 8. 2016 253329 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. STAVBA PRAHA družstvo, Sudoměřská 1293/32, Praha 3 Stavební úpravy 1 a 2 NP - Briketárna 8. 8. 2016 3 898 696 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Mettler - Toledo, s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10 Servisní smlouva - servis vah 28. 7. 2016 53 862 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, Praha 8 Zpracování podkladů pro vydání knihy k výročí ústavu 14. 7. 2016 150 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. INPEK spol. s r. o., V Holešovičkách 94/41, Praha 8 Pronájem prostor určených k podnikání v budovách AV 14. 7. 2016 203 172 CZK