Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Registr Smluv

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který bude veřejně dostupný. Od 1. 7. 2017 je navíc zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Správcem i provozovatelem Informačního systému registru smluv (ISRS) je Ministerstvo vnitra. Vstoupit do Registru smluv

Jedním z cílů zákona je, aby byly v registru smluv uveřejňovány v zásadě všechny soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotací nebo návratné finanční výpomoci, jestliže výše hodnoty předmětu těchto smluv je vyšší než 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Zákon nicméně obsahuje některé výjimky z uveřejnění, které jsou aplikovatelné nezávisle na tom, jaká je hodnota předmětu smlouvy.

Smlouvy uveřejněné v informačním systému Registru smluv MV ČR (ISRS)

Smlouvy uveřejněné v letech: 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Publikující
smluvní strana
Smluvní strany Označení smlouvy Publikováno
v ISRS
Hodnota
smlouvy
Odkaz
do ISRS
ÚSMH AV ČR, v.v.i. CHEMCOMEX, a.s.,Elišky Přemyslovny 379, Zbraslav, Praha 5 Smlouva o zhotovení a vystrojení 30m inklinometrického vrtu 28. 12. 2017 155 969 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Embedded Electronics & Solutions, s. r. o., Primátorská 296/ 38, Praha 8 Smlouva na dodávku 7 kusů šestisložkových aparatur 28. 12. 2017 1 871 870 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Gestra CZ s.r.o., Tis 16, Janov, Dobruška Smlouva na dodávku 17 kusů terčových opticko-mechanických 3D dilatometrů s automatickým odečtem, ukládáním a odesíláním dat s příslušenstvím 28. 12. 2017 1 604 460,00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Fisher Scientific, spol. s r.o., Kosmonautů 324, Pardubice Viskozimetr s příslušenstvím 21. 12. 2017 727 028,50 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. MicroStep-MIS, spol. s r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava, Slovenská republika Smlouva na dodávku technologického kontejneru se zdrojem napájení 21. 12. 2017 55 658,79 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. MicroStep-MIS, spol. s r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava, Slovenská republika Smlouva na dodávku seismického snímače 21. 12. 2017 170 067,92 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. MicroStep-MIS, spol. s r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava, Slovenská republika Smlouva na dodávku registračního zařízení 21. 12. 2017 160 792,06 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 - Šeberov, Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.10.2017 21. 12. 2017
ÚSMH AV ČR, v.v.i. ROCKNET s.r.o., Červený Hrádek 10, Jirkov Zhotovení vrtu o hloubce 6 -8 m pro umístění čidel ve skalních stěnách v Karlových Varech 19. 12. 2017 100 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. ROCKNET s.r.o., Červený Hrádek 10, Jirkov Zhotovení vrtu o hloubce 6 -8 m pro umístění čidel ve skalních stěnách v Dečíně 19. 12. 2017 100 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. ROCKNET s.r.o., Červený Hrádek 10, Jirkov Zhotovení vrtu o hloubce 6 -8 m pro umístění čidel ve skalních stěnách v Ledči nad Sázavou 19. 12. 2017 100 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, Praha 1 Objednávka služebního vozidla Škoda Octavia Combi TDI 4x4 2,0 110/kW Style 16. 12. 2017 486 777 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, Praha 1 Objednávka služebního vozidla Škoda Octavia Combi TDI 1,6 81/kW Style 16. 12. 2017 378 512 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. JK Atelier, s.r.o., Kosatcová 1301/4, Záběhlice, Praha 10 Zhotovení projektové dokumentace 15. 12. 2017 711 056,50 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o.,Chocholova 895, Praha 4 - Šeberov, Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 2.10.2017-stavební a bourací práce 12. 12. 2017 20 952 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.10.2017 - stavební úpravy 12. 12. 2017 573 344,02 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. TOPGEOSYS s.r.o., Hněvkovského 30/65, Komárov, Brno Smlouva na dodávku 2 sestav pro diferenciální GNSS měření s příslušenstvím 8. 12. 2017 467 302 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. GF Instruments, s.r.o., Purkyňova 658/144, Brno Smlouva na dodávku 1 sestavy geofyzikální aparatury 8. 12. 2017 995 830 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. ACONTIP s.r.o., Daliborova 380/9, Praha 10 Smlouva o poskytování auditorských služeb 5. 12. 2017 75000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Monterey Derivados S.L, C/Roses19, Reus,Španelsko rigid array for motion monitoring 1. 12. 2017 4 210,80 EUR
ÚSMH AV ČR, v.v.i. BAMAS - ELEKTRO spol. s r.o., Slepá 3253/1a, Kravaře Objednávka trhlinometru GEFRAN PZ-67-A-200 s kabelem 30. 11. 2017 108 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Jana Růžičky 1143/11, Kunratice, 14800, Praha 4 Tisk publikace Jizva ve tváři země: Lužický zlom 28. 11. 2017 60 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. FIEDLER AMS s.r.o., Lipová 1789/9, České Budějovice 2 Objednávka telemetrické měřící ústředny s automatickým předáváním dat 23. 11. 2017 119 260,02 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. FIEDLER AMS s.r.o., Lipová 1789/9, České Budějovice Objednávka sestavy snímačů teploty 23. 11. 2017 70 142,49 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. FIEDLER AMS s.r.o., Lipová 1789/9, České Budějovice Dodávka meteorologických snímačů 23. 11. 2017 119 956,07 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B&B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 - Šeberov Stavební úpravy jídelny a navazujících prostor na přednáškové centrum 20. 11. 2017 5 714 223,79 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. LABICOM s.r.o., Šlechtitelů 920/19, Holice, Olomouc Objednávka servisu plynových chromatografů AGILENT 6890N 10. 11. 2017 46 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Institut fur Geowissenschaften, Im Neuenheimer Feld 234-236, HEIDELBERG Německo 12 pieces of custom made special cups for sample preparation 3. 11. 2017 2 000 EUR
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 - Šeberov Dodatek č.1 ke smlouvě - oprava betonové plochy a montážní rampy před vjezdem do garáží v areálu 1. 11. 2017 713 791,36 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 Dodatek č. 1 ke smlouvě - stavební úpravy stávajícího vjezdu do areálu 31. 10. 2017 689 088,58 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Mettler – Toledo, s.r.o., Třebohostická 2283, Praha 10 Dodatek č. 2 k servisní smlouvě 24. 10. 2017 67 708 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. RNDr. Jan Král, Žandovská 306/9, Praha Objednávka zpracování kapitol o inženýrskogeologickém průzkumu a dozoru 20. 10. 2017 100 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Objednávka stravenek pro zaměstnance Sodexo Pass Ceská republika a.s., Radlická 608/2,Praha 18. 10. 2017 540 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Česká geologická služba, státní příspěvková organizace Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 Vypracování nabídky pro společnou účast ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu s názvem "Metodický pokyn pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí" 13. 10. 2017 637 958,40 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Česká geologická služba, státní příspěvková organizace, Klárov 131/3, Praha 1 Vyhotovení analýzy plánovaných úseků výstavby dálnic a silnic I. třídy a jejich možného ohrožení svahovými deformacemi 13. 10. 2017
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Profis B&B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 Stavební úpravy prostor 1.NP budovy Cb 13. 10. 2017 1 799 685,48 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Masarykův ústav – Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, Praha 8 Smlouva o nájmu nebytových prostor 13. 10. 2017 89 994 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Profis B&B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 Stavební úpravy stávajících prostor skladu MKM v 1.NP budovy Ct 12. 10. 2017 879 649,78 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. FIEDLER AMS s.r.o., Lipová 1789/9, České Budějovice Telemetrické měřící ústředny s automatickým předáváním změřených dat do databáze na server 10. 10. 2017 119 949.72 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Krustav s. r. o., Ševcíkova 1477/36, Teplice Objednávka opravy náteru v 1.NP budovy B dle cenové nabídky ze dne 21.8.2017 10. 10. 2017 98 731.50 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. FIEDLER AMS s.r.o., Lipová 1789/9, České Budějovice Objednávka meteorologických snímačů 10. 10. 2017 118 787,22 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Pragolab s.r.o. Nad Krocínkou 285/55, Praha Objednávka dle nabídky AHr.N 17-072 instalace a zprovoznění headspace nástavce pro přípravu vzorků a nástřik na plynový chromatograf 10. 10. 2017 72 600 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Krustav s. r. o., Ševcíkova 1477/36, Teplice Objednávka dle cenové nabídky ze dne 21.08.2017 vyčištění a oprava podlah v 1.NP budovy B. 10. 10. 2017 78 055.19 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. BAMAS - ELEKTRO spol. s r.oCZK., Slepá 3253/1a, Kravaře Dodávka 12ks trhlinomeru Gefran PZ-67-a-A-200 s kabelem 25. 9. 2017 108 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Merebit s.r.o., Tyršova 942, Pohořelice Dodávka magnetického separátoru s příslušenstvím 7. 9. 2017 356 950 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Výměna 2 ks vchodových dveří u vrátnice, výměna 2 ks kování v administr.budově 11. 8. 2017 98 353,37 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. ELMEP s.r.o., V Růžovém údolí 556, Kralupy nad Vltavou Dodávka zařízení - extraktivní analyzátor vodíku s příslušenstvím 11. 8. 2017 246 840 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Profis B&B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4 Stavební úpravy stávajícího vjezdu do areálu 8. 8. 2017 598 051,61 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, Brno Smlouva o poskytování služeb - zpracování revizního stanoviska k mostnímu objektu SO 215 8. 8. 2017 72 019,20 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Profis B&B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 Oprava chodby 1. NP budovy D 8. 8. 2017 432 077,29 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Profis B&B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 Oprava betonové plochy a montážní rampy 8. 8. 2017 570 447,68 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. GLASS SERVICE GS, a.s., Rokytnice 60, Vsetín Dodávka kyvet z křemenného skla 8. 8. 2017 70 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. elipssis s. r. o., Laubova 1626/3, Praha 3 - Vinohrady VZT pro rentgen-briketárna dle cenové nabídky 25. 7. 2017 60 735 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. elipssis s. r. o., Laubova 1626/3, Praha 3 - Vinohrady Oprava odtahu z digestorí v laboratorích 4.08 a 4.09 25. 7. 2017 92 672 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou 285/55, Praha 9-Prosek Smlouva na dodávku zařízení plně automatického heliového pyknometru vybaveného vyhodnocovacím softwarem 24. 7. 2017 542 322 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1 - Nové Město Výpočet seismického ohrožení pro Bosnu a Hercegovinu 18. 7. 2017 225 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou 285/55, Praha 9 Objednávka PRE-FILTER FLATPOLE DSQ 13. 7. 2017 94368,00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou 285/55, Praa 9 Objednávka ASSY HEATER ION SOURCE ION TRAP/DSQ 13. 7. 2017 73196,5 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Chromservis s.r.o., Jakobiho 327, Praha 10 - Petrovice Dodávka zařízení kontinuálního infračerveného analyzátoru plynů s elektrochemickým senzorem kyslíku s příslušenstvím 13. 7. 2017 781915,31 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. FEI Europe B.V., Achtseweg Noord 5, 5600-5658 Eindhover, Nizozemsko Objednávka opravy nefunkčního mikroskopu 29. 6. 2017 95 029,92 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Zdeněk Kyncl, Jiráskova 83, Chrudim Výroba kancelářského nábytku 22. 6. 2017 100 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. Babák Petr, Belěhradská 26, Praha 2 Stavební úpravy 3.NP - budova A bývalé prostory INPEK 22. 6. 2017 130 645 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, Praha 1 Nájemní smlouva - nebytové prostory 1. a 2. NP budovy briketárny s příslušenstvím 22. 6. 2017 301 849 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Stavební úpravy části 1.NP - budova Cb bývalé prostory MKM Ing. Babák Petr, Belěhradská 26, Praha 2 22. 6. 2017 107 700 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2 Dodatek ke smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č.16-19459S panelu č. P210 16. 6. 2017 358 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Grantová agentura České republiky, Evropská 2589/33b, Praha 6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 16-12227Y 16. 6. 2017 1 122 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Teledyne Optech Incorporated, Industrial 3D Imaging Division, 300 Interchange Way, Vaughan, Ontario, Canada L4K 5Z8 Dodávka pozemního laserového skeneru, vč. příslušenství 15. 6. 2017 81 764 USD
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. Babák Petr, Belehradská 26, Praha 2 Vypracování dokumentace na rozšíření vjezdu do areálu ÚSMH AV ČR 2. 6. 2017 64 433 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 1192/55b,Brno - Slatina Deska k exsikátoru, míchačka, koš nerezový pro UZ, UZ čistička, míchačka magnetická, míchačka mag. RCT, exsikátor PP 2. 6. 2017 74 795 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ovocný trh 560/5, Praha 1 Smlouva o účasti na řešení grantu č. 15-02363S 30. 5. 2017 863 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ovocný trh 560/5, Praha 1 Dodatek ke smlouvě o řešení grantu č. 13-13967S 30. 5. 2017 448 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Jan Martinec, Rudé armády 1468, Kostelec Nad Orlicí Tisk knihy "Otřesy v ostravsko - karvinském revíru", česká a anglická verze 25. 5. 2017 50 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2 Dodatek ke Smlouvě o řešení části grantového projektu č. 16-10116J 25. 5. 2017 993 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Contipro a.s., č.p. 401, Dolní Dobrouč Zařízení pro elektrostatické spřádání nanovláken a elektrospraying s příslušenstvím 23. 5. 2017 1 996 500 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o., Kopanina 16, Nový Kostel Zahrnutí průzkumných rýh včetně úpravy terénu 11. 5. 2017 50 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Sodexo Pass Česká republika a.s., Radlická 608/2, Praha 5 Stravenky, poplatek za službu, doprava 11. 5. 2017 364 961 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. Babák Petr, Pezinská 850, Mladá Boleslav Stavební úpravy vjezdu do areálu dle cenové nabídky č.0182017 11. 5. 2017 78800 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Martin Rousek, Branická 215/75, Praha Oprava stropu a omítek budovy Ct 3NP 11. 5. 2017 98735.11 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Rudolf Kaftan, Kocianova 1581/7, Praha Oprava el.instalace včetně osvětlení v kancelářích č.4.15-18 ve 4.NP budovy Ct. 11. 5. 2017 79 563,20 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Petr Zvolský, Sulanského 696/61,Praha Multifunkční zařízení imageRUNNER ADVANCE C3320i 11. 5. 2017 68000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Geological Sciences San Diego State Univerzity, Campanile Dr 5500 SAN DIEGO, USA Radiocarbon dating of 6 samples (Radiokarbonové datování 6 vzorků) 26. 4. 2017 2 490 USD
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Smlouva o poskytování služeb 21. 4. 2017 87 301 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i, Letenská 123/4, Praha 1 Nájemní smlouva - Briketárna 12. 4. 2017 69 827 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, Praha Oprava spektometru 7. 4. 2017 142 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. OVIMEX s.r.o., č.p. 33, Hošťalovice Oprava palivového článku 31. 3. 2017 59930 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. AVAS Energy s.r.o., Alšova 694, Dobřany Objednávka 2 ks malých větrných elektráren 16. 3. 2017 6 500 USD
ÚSMH AV ČR, v.v.i. GeoWindow-Verlag, Wiesnecstr. 7, 79256 Buchenbach, GERMANY Geowindow-Set system for educational work for sciences 16. 3. 2017 2 000 EUR
ÚSMH AV ČR, v.v.i. RNDr. Marie Fialová, Žlutická 1482/5, Plzeň 72 000.00 Redakční práce v roce 2017 pro projekt "Strategie AV 21-Přírodní hrozby" 14. 3. 2017 72 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Stavba Praha družstvo, Sudoměřská 32,Praha 3 Oprava sociálního zařízení v objektu garáží 14. 3. 2017 210 973,62 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, Praha 1 Distribuce dokumentárního cyklu "Tiché hrozby" 14. 3. 2017 150 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Alza.cz a.s., Jateční 1530/33, Praha 7 Nákup Smart drone DJI PHANTON 4 PRO+ 10. 3. 2017 67 583 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. HUMUSOFT, spol. s r.o., Pobřežní 224/20, Praha 8 Časově neomezené (trvalé) konfigurace programového vybavení dle cenové nabídky 10. 3. 2017 77 004.40 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Alza.cz a.s.. Jatecní 1530/33, Praha 7 PC komponenty 9. 3. 2017 62 821.00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. KRAUS IZOLACE s.r.o., Neapolská 328, Horní Měcholupy, Praha 10 Objednávka izolace střechy terasy 3.NP, objekt E 7. 3. 2017 85 440,60 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. SIGMA-ALDRICH spol. s r.o., Sokolovská 100/94 Karlín, Praha 8 Objednávka laboratorního materiálu dle položkového rozpisu 3. 3. 2017 81 707,70 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. BOZP-PO s.r.o., Lhotská 2203, Praha 9 – Horní Počernice Smlouva o zajištění činnosti BOZP a PO 28. 2. 2017 78 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Rumburská 89, Liběchov Operační protokol - implantace 23. 2. 2017 126 087,05 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Mettler - Toledo, s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10 Dodatek č. 1 k servisní smlouvě - servis vah 9. 2. 2017 69148 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Žižkova 513/22, Brno Smlouva o účasti na řešení Projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu 7. 2. 2017 1 210 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Glass Service, a.s., Rokytnice 60, Vsetín Smlouva o účasti na řešení projektu 17. 1. 2017 8 190 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. DEKONTA, a.s., č.p. 109, 27342, Dřetovice Racionalizace nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi aktivního uhlí 13. 1. 2017 1 701 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. DILIGENS, s. r. o., Severozápadní III 367/32, Praha 4 Smlouva o auditu 2016 12. 1. 2017 52 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. STAVBA PRAHA družstvo, Sudoměřská 1293/32, Praha 3 Oprava sociálního zařízení v 1.NP budovy D 12. 1. 2017 117 846,70 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. ZRC SAZU - Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, Postojna, Slovenia Přístroj TM-71 - Extensometers 3. 1. 2017 4 600 EUR