Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Registr Smluv

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který bude veřejně dostupný. Od 1. 7. 2017 je navíc zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Správcem i provozovatelem Informačního systému registru smluv (ISRS) je Ministerstvo vnitra. Vstoupit do Registru smluv

Jedním z cílů zákona je, aby byly v registru smluv uveřejňovány v zásadě všechny soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotací nebo návratné finanční výpomoci, jestliže výše hodnoty předmětu těchto smluv je vyšší než 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Zákon nicméně obsahuje některé výjimky z uveřejnění, které jsou aplikovatelné nezávisle na tom, jaká je hodnota předmětu smlouvy.

Smlouvy uveřejněné v informačním systému Registru smluv MV ČR (ISRS)

Smlouvy uveřejněné v letech: 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Publikující
smluvní strana
Smluvní strany Označení smlouvy Publikováno
v ISRS
Hodnota
smlouvy
Odkaz
do ISRS
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 - Šeberov SoD-oprava rozvodů kanalizace a izolací zdiva bud. A a Cb 3. 12. 2018 1 065 882 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 - Šeberov Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.7.2018-oprava ohradního zdiva 3. 12. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 - Šeberov Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2018-úpravy prostor 3 NP bud. Ct 3. 12. 2018 425 777,06 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, Praha 7 Sestava 4 ks PC, PC komponenty 29. 11. 2018 69 745 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, Staré Město, Praha 1 Pronájem vily Lanna v termínu 13.12.2018 včetně občerstvení a dalších služeb 28. 11. 2018 78 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. RONICA, s.r.o., Libušina 73/17, Řetenice, Teplice Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.9.2018 19. 11. 2018 318 211,85 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Rekonstrukce kanceláří, sociálního zařízení a souvisejících prostor ve 3.NP budovy "D" 16. 11. 2018 3 006 070,42 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. ELSEVIER Ltd., Fulfilment Centre, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, OX5 1 GB, Oxford, Velká Británie Tectonophysics-Open Access (Article Title: Strain monitoring of active faults in the central Apennines) 12. 11. 2018 2 590 EUR
ÚSMH AV ČR, v.v.i. International Consortium on Landslides, Tanaka-Asukai cho, Sakyo-ku 138-1, Kyoto, Japonsko ICL Membership Annual Fee for 2019 12. 11. 2018 3 000 USD
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Elipssis s. r. o., Laubova 1626/3, Vinohrady, Praha 3 Výměna klimatizace v budově "E", 2 patro místnost 208 a 3 patro místnost 309 9. 11. 2018 112 288 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou 285/55, Prosek, Praha 9 Dodatek č.1 ke smlouvě na dodávku plynového chromatografu 10. 10. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. RONICA, s.r.o., Libušina 73/17, Řetenice, Teplice Smlouva o dílo-vyregulování otopného systému 26. 9. 2018 1 614 433,00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.5.2018-oprava fasády 26. 9. 2018 377 243,02 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.7.2018-ohradní zeď 26. 9. 2018 241 260,02 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Chroma Technology Corp., 10 Imtec Lane VT05101 Bellows Falls, USA OM-filtry k mikroskopu 25. 9. 2018 2 990,00 USD
ÚSMH AV ČR, v.v.i. ACONTIP s.r.o., Daliborova 380/9, Hostivař, Praha 1 Smlouva o poskytnutí auditorských služeb 24. 9. 2018 90 750,00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. EUROPRINT a.s., Pod Kotlářkou 151/3, Košíře, Praha 5 Tisk publikace Věda pod Rokoskou 4. 9. 2018 77 337,15 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. RMI, s.r.o., Pernštýnská 116, Lázně Bohdaneč Dodávka přístroje pro termomechanickou analýzu 4. 9. 2018 1 957 598,50 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Aira GROUP s.r.o. Vratislavova 57/1, Vyšehrad, Praha 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku datového a výpočetního centra s příslušenstvím ze nde 11.7.2018 4. 9. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.5.2018 - prodloužení termínu realizace PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 31. 8. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Úpravy prostor 3 NP budovy "Cb" 30. 8. 2018 2 067 800,39 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Smlouva o dílo-Rekonstrukce hlavních silových rozvodů v rámci navýšení příkonu v objektu "C" 29. 8. 2018 462 237,67 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Smlouva o provedení projekčních prací Ing. arch Petr Babák, Bělehradská 461/26, Praha 2 29. 8. 2018 495 132 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.4.2018 9. 8. 2018 337 113,20 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.5.2018 9. 8. 2018 413 374,99 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Aira GROUP s.r.o., Vratislavova 57/1, Vyšehrad, Praha 2 Dodávka datového a výpočetního centra 8. 8. 2018 240 185,00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Zdeněk Kyncl, Jiráskova 783, Chrudim 537 01 Výroba kancelářského nábytku 2. 8. 2018 78 000,00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Alpin industry s.r.o., Václavské náměstí 808/66, Nové Město, Praha 1 Oprava oplechování říms budov A, Cb, Ct 23. 7. 2018 86 421,23 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Oprava ohradní zdi areálu 23. 7. 2018 1 186 048,97 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Česká speleologická společnost, Čáslavská 407, Bohumín Smlouva o zajištění služeb 12. 7. 2018 56 000,00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Jan Kanyitur, V Holešovičkách 94/41, Libeň, Praha 8 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 9. 7. 2018 333 042,00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Emirates, organizační složka, Na příkopě 859/22, Nové Město, Praha 1 Letenka pro 3 osoby do Japonska 28. 6. 2018 60 891,00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. FEI Europe B.V., Achtseweg Noord 5, 5600-5658 Eindhover, Nizozemsko Oprava mikroskopu dle cenové nabídky č. 0216aSS-22062018/EU78050 27. 6. 2018 197 978,95 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou 285/55, Prosek, Praha 9 Smlouva na dodávku plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem na bázi jednoduchého kvadrupolu, včetně příslušenství 20. 6. 2018 2 783 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. HELAGO-CZ, s.r.o., Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, Hradec Králové Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku rotačního desintegrátoru částic pevných látek s příslušenstvím 20. 6. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. FEI Europe B.V. Sales & Service division, Achtseweg noord, P.O.BOX 80066, nl-5600 KA Eindhoven Oprava mikroskopu/scanování-výměna nefunkční STAC karty 12. 6. 2018 108 895,54 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, 14900, Praha 4 Dodatek č. 2 ke SoD ze dne 3.11.2017 12. 6. 2018 148 390,41 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Oprava fasády budovy D 4. 6. 2018 610 452,60 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, Šeberov, Praha 4 Dokončení rekonstrukce části prostor 1.NP budovy E 4. 6. 2018 1 845 503,67 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. Petr Babák, Bělehradská 26, Praha 2 PD-Stavební úpravy části 1 NP budova Cb 30. 5. 2018 96 921 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 Smlouva o připojení 18. 5. 2018 68 500,00 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. HIVAWT Technology Corp., Jhulin First Road No.168, 24443 Linkou District, New Taipei City, TAIWAN DS300 Vertical axis small wind turbine including rotor and generator, 12/24 Vdc Max charger 17. 5. 2018 2 45017 USD
ÚSMH AV ČR, v.v.i. HELAGO-CZ, s.r.o., Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, 50003, Hradec Králové Smlouva na dodávku rotačního desintegrátoru částic pevných látek s příslušenstvím 10. 5. 2018 239 701 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Merebit s.r.o., Tyršova 942, Pohořelice Dodatek č. 3 ke smlouvě na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím - nový termín dodání 3. 5. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Profis B&B s.r.o., Chocholova 895, Praha 4 Smlouva o dílo stavební úpravy stávajících prostor objektů na horním dvoře 19. 4. 2018 2 748 593,30 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Sodexo Pass Česká republika a.s., Radlická 608/2, Praha Objednávka - stravenky 17. 4. 2018 364961 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Colonnade Insurance S.A., Na Pankráci 1683/127, Praha 4 Skupinové pojištění úrazu a cestovní pojištění 13. 4. 2018 50 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, Praha 8 - Libeň Smlouva o nájmu nebytových prostor 29. 3. 2018 54 032 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle Smlouva o finančním leasingu 28. 3. 2018 658 985 CZk
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 94/41, Praha 8 - Libeň Kupní smlouva o prodeji osobního automobilu 26. 3. 2018 60 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. SPECIONSPECION, s.r.o., Budějovická 1998/55, PRAHA 4 objednávka opravy senzoru bez kalibrace včetně kontroly a dopravy 21. 3. 2018 72 850 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. REPREcar s.r.o., Přemyslovců 344/6, Jaktař, Opava kupní smlouva - služební vozidlo Opel Vivaro včetně výbavy 21. 3. 2018 658 985 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. RNDr. Ivan Prachař, CSc., Náchodská 955/38, Praha 20 Smlouva o dílo - Podklady pro pravděpodobnostní hodnocení seismického ohrožení 15. 3. 2018 300 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Petroleum Experts Ltd.,Petex House, 10 Logie Mill, Scotland EH7 4HG Edinburgh, Velká Británie Objednávka licence pro MOVE na základě cenové nabídky ze dne 7.3.2018 13. 3. 2018 3 583,33 GBP
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Jan Kanyitur, V Holešovičkách 94/41, Praha 8 - Libeň Smlouva na úklid společných prostor - horní a dolní dvůr 7. 3. 2018 601 323 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Keyence International (Belgium) NV/SA, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle Smlouva na dodávku přenosného digitálního mikroskopu s příslušenstvím 6. 3. 2018 2 262 854,88 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou 285/55, Praha Objednávka přístroje Leica MC170 HD Camera & SW Kit s příslušenstvím 6. 3. 2018 76361 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. CLASIC CZ, spol. s r.o., Alšova 1075, Řevnice Objednávka laboratorní trubkové pece 8013T včetně príslušenství 6. 3. 2018 141 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. CellBest s.r.o., Hodolanská 413/32, Hodolany, Olomouc Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě č. 2012/004 - Změna podmínek Rámcové smlouvy 1. 3. 2018 dle fakturace
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Jan Kanyitur, V Holešovičkách 94/41,Praha 8 - Libeň Smlouva o nájmu nebytových prostor, dodatek č. 3 27. 2. 2018 353 448 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. RNDr. Marie Fialová, Žlutická 1482/5, Plzeň Redakční práce v roce 2018 pro projekt "Strategie AV 21 - Přírodní hrozby" 20. 2. 2018 72 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Gestra CZ s.r.o., Tis 16, Janov Smlouva na dodávku 6 kusů terčových opticko-mechanických 3D dilatometrů s automatickým odečtem, ukládáním a odesíláním dat s příslušenstvím 13. 2. 2018 566 280 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. SPECION, s.r.o., Budějovická 1998/55, Praha 4 - Krč Generální servis s výměnou standartních dílu přístroje vysokopecní termováhy SetSys firmy Setaram 8. 2. 2018 88 470 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. C.S.G. S.r.l. Centro Servizi di Geoingegneria, Via Cazzulini n. 15/A, 15010 Ricaldone (AL) Italy Smlouva na dodávku multiparametrického čidla do vrtu o délce 30 m s automatizovaným odečtem, ukládáním a odesíláním dat 5. 2. 2018 2 044 900 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. International Consortium on Landslides, Tanaka-Asukai cho,Sakyo-ku 138-1 KYOTO, JAPAN ICL Membership Annual Fee for 2018 5. 2. 2018 3 000 USD
ÚSMH AV ČR, v.v.i. SPECTRO CS, s. r. o., Rudná 1361/51, Ostrava Výměna nefunkčního rentgenového detektoru za nový detektor Vitus 77000905X včetně elektroniky, na základě cenové nabídky č. 18002 19. 1. 2018 225 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Achtseweg Noord 5, 5600-5658, Eindhover, Nizozemsko Objednávka hrotu BSE detektoru tip Centaurus det. SPARES na základě cenové nabídky č.0019bSS-15012018/RMA 19. 1. 2018 57 066 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 Smlouva o věcném břemenu 11. 1. 2018 164 450 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. Babák Petr, Bělehradská 26, Praha 2 Objednávka projektu pro provedení stavby - stavební úpravy části 3NP - budova D v prostorách ÚSMH AV ČR 9. 1. 2018 98 550 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1 Smlouva o běžném účtu 8. 1. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. Babák Petr, Bělehradská 26, Praha 2 Objednávka projektu pro provedení stavby - stavební úpravy části 1NP - budova E - dokončení stavebních úprav vybraných prostor 8. 1. 2018 69 600 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. Pavel Kriegsman, Budečská 822/29, Praha 2 Smlouva o poskytování daňového poradenství 5. 1. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. BOZP-PO s.r.o., Lhotská 2203, Praha 9 – Horní Počernice Smlouva o zabezpečení činnosti BOZP a PO 4. 1. 2018 78 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. TARPO spol. s r.o., Pražská 346, Kněževes Smlouva o účasti na řešení projektu 4. 1. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Merebit s.r.o., Tyršova 942, Pohořelice Dodatek č. 2 ke smlouvě na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím 4. 1. 2018