Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Název:Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Adresa:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Česká republika
IČO/DIČ:67985891 / CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz (web instituce)
https://www.irsm.cas.cz/verejne-zakazky (vypsané veřejné zakázky)
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/Views/Form/Display/480742 (profil zadavatele v ISVZUS) | soubor PDF

Aktuálně vypsané veřejné zakázky

Lhůta
pro podání
Jazyk Výzva
k podání
Odůvodnění
VZ
Název veřejné zakázky
26. 4. 2019
10:00
Dodávka a montáž technologie výtahu (vyvěšeno: 28. 3. 2019)
9. 5. 2019
10:000
Stavební úpravy 1.PP až 3.NP budovy A (vyvěšeno: 13. 3. 2019)

Uzavřené veřejné zakázky, archiv

Uzavřené veřejné zakázky v letech: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Rozhodnutí
o vítězi VZ
Odůvodnění
VZ
Rozhodnutí
o zrušení VZ
Název veřejné zakázky
Opravy prostor 1.PP budov A a Cb v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR v.v.i. na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň.
Výběrové řízení proběhlo od 21. 11. 2016 do 30. 11. 2016
Rekonstrukce briketárny II Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8
Výběrové řízení proběhlo od 13. 6. 2016 do 15. 7. 2016
Úpravy prostor a rekonstrukce sociálního zařízení ve 2.NP budovy Cb pro potřeby ÚSMH AV ČR, v. v. i.
Výběrové řízení proběhlo od 13. 4. 2016 do 25. 4. 2016
Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, kanalizace, plynovodu a rozvodů NN včetně rozvaděčů a stavební úpravy vybraných vnitřních prostor v budově E v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8
Výběrové řízení proběhlo od 24. 3. 2016 do 8. 4. 2016
DODÁVKA QUADRUPOLOVÉHO HMOTNOSTNÍHO SPEKTROMETRU.
Výběrové řízení proběhlo od 2. 2. 2016 do 17. 2. 2016