Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dodávka geofyzikální aparatury pro měření měrného elektrického odporu (rezistivity) prostředí s automatickým ukládáním

 

Popis veřejné zakázky:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=248952

Lhůta pro odevzdání:

13. 6. 2019
10:30

Datum vyvěšení:

27. 5. 2019

Jazyk:

Číslo zakázky:

USMH-2019-010

Dokumenty: