RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.

Department of Neotectonics and Thermochronology
(Deputy Head of Department)
 
E-mail - work: taborikirsm.cas.cz
E-mail - personal: petr.taborikpost.cz
Phone - work: +420 266 009 368
Phone - personal: +420775416065
Office: 408 (building: C, floor: 4)
 
Institute of Rock Structure and Mechanics of the Czech Academy of Sciences
V Holesovickach 41
182 09, Prague 8
Czech Republic
vCard ( What is it?)
 

PhD. student

University: The Faculty of Science, Charles University in Prague
Theme of Thesis: Aplikace geofyzikálních metod ve výzkumu vývoje reliéfu

Scope of activities

 • Structural geomorphology and morphotectonics
 • Dynamic geomorphology
 • Natural hazards and slope processes
 • Applied geophysics in geomorphology and engineering geology
 • Near-surface geophysics
 • Experimental resistivity measurements and modelling

Education

2014, 2015        přednáška na  KFGG, PřF OU v Ostravě v rámci předmětu Vybrané kapitoly z fyzické geografie

2012 – dosud     vedení diplomových prací na ÚHIGUG, PřF UK – zaměření: Inženýrská geologie a Užitá geofyzika, konzultant DP na KFGG PřF UK

2013 – dosud     výuka na KFGG, PřF, UK v rámci předmětu Metody geomorfologického výzkumu

2013 – dosud     výuka na  KFGG, PřF, OU v Ostravě: Aplikovaná geofyzika (garant předmětu)

2012                  externí výuka na  KFGG, PřF, OU v Ostravě: Inženýrská geologie

2012 – dosud     výuka na ÚHIGUG, PřF, UK v Praze: Geoelektrika – cvičení, Geoelektrický průzkum - cvičení, Geophysical Field Course, Ter. cvič. z geof. metod, Ter. kurz užité geofyziky, Applied geophysics (Erasmus), přednášky v rámci Semináře aplikované geologie (2010, 2014 a 2015)

2008 – 2011      výuka na KFGG PřF, Ostravská univerzita v Ostravě v rámci předmětů:  Cvičení z geomorfologie, Metody v geomorfologii, Svahové deformace (terénní exkurze), Vybrané kapitoly z FG a geoinformatiky, Fyzická geografie světa

 

2014 – dosud     člen komise pro SZZ v Centru biologie, geověd a envigogiky, FPE, ZČU v Plzni v programech: Přírodovědná studia, Geografie se zaměřením pro vzdělávání a Učitelství geografie pro: 1. Stupeň, ZŠ a SŠ

 

Selected papers and conference contributions (od 2012)

Klanica, R., Kadlec, J., Tábořík, P., Mrlina, J., Valenta, J., & Kováčiková, S., et al. (2020). Hypogenic versus epigenic origin of deep underwater caves illustrated by the Hranice Abyss (Czech Republic)—The world's deepest fresh-water cave. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 125, e2020JF005663. https://doi.org/ 10.1029/2020JF005663

Tábořík P., Lenart J., Blecha V., Vilhelm J., Turský O. (2017, in press): Geophysical anatomy of counter-slope scarps in sedimentary flysch rocks (Outer Western Carpathians). Geomorphology, 276, 59-70. (IF = 2.813)

Tábořík P. (2016): Voda v semiaridních oblastech iráckého Kurdistánu. Geografické rozhledy 25/5, 8-9. ISSN 1210-3004

Tábořík P., Fischer T., Vilhelm J., Blecha V., Štěpančíková P., Jirků J., Vlček J., Hartvich F. (2016): Geophysical evidence of the Mariánské Lázně Fault (Cheb Basin, Czech Republic). In Drwiła M., Kotlarek P., Kubalski J. P. (eds.): Conference Proceedings of 7th International Geosciences Student Conference. s. 145-147. ISBN 978-83-945593-0-4

Šálek O., Matolín M., Tábořík P., Štěpančíková P. (2015, in press): Detailní gamaspektrometrické stanovení přírodních radionuklidů K, U a Th na okrajovém sudetském zlomu. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014. DOI 10.3140/ZGV.2014.02. (Scopus)

Tábořík P., Staněk F., Jirků J. (eds.): 6th IGSC Prague Abstract Book - Proceedings of the 6th International Geosciences Student Conference „Crossing the Boundaries”, 13 - 16 July 2015, Prague, Czech Republic. Charles University in Prague Geophysical Society, 2015, Prague. 216 p. (recenzovaný sborník příspěvků – editor)

Urban J., Pánek T., Hradecký J., Tábořík P. (2015): Deep structures of slopes connected with sandstone crags in the upland area of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. Geomorphology 246: 519-530. (IF = 2.79)

Stacke V., Tábořík P. (2015): Interaction of the hillslopes and valley bottoms on the NW slope of the Lysá hora Mt., the highest peak of the Western Beskids. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 10(2):159 – 174. (IF = 0.727)

Pánek T., Hartvich F., Jankovská V., Klimeš J., Tábořík P., Bubík M., Smolková V., Hradecký J. (2014): Large Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians. Landslides 11(6): 981-992. (IF = 2.09)

Prokešová R., Kardoš M., Tábořík P., Medveďová A., Stacke V., Chudý F. (2014): Kinematic behaviour of a large earthflow defined by surface displacement monitoring, DEM differencing, and ERT imaging. Geomorphology 224: 86-101. (IF = 2.58)

Fischer T., Štěpančíková P., Karousová M., Tábořík P., Flechsig C., Gaballah M. (2012): Imaging the Mariánské Lázně Fault (Czech Republic) by 3-D ground-penetrating radar and electric resistivity tomography. Stud. Geophys. Geod. 56: 1019-1036. (IF = 0.806)

Štěpančíková P., Rockwell T., Hartvich F., Tábořík P., Stemberk J., Ortuňo M., Wechsler N.(2013): Late Quaternary Activity of the Sudetic Marginal Fault in the Czech Republic: A signal ofIce Loading? PATA Days - Seismic Hazard, Critical Facilities and Slow Active Faults (C. Grutzner,A. Rudersdorf, R. Peréz-Lopéz, K. Reicherter, eds.) 4th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active tectonics and Archeoseismology, Aachen, Germany, 259-262. ISBN 978-3-00-045796-1

Tábořík P., Pánek T., Lenart J., Prokešová R., Medveďová A. (2012): Geoelectrical imaging of slope deformations – towards repeated measurements, effective electrode array and limitations. In Gelmon 2011 - International Workshop on Geoelectric Monitoring. Book of Extended Abstracts. Berichte Geol. B.-A. 93: 198-203. ISSN 1017-8880.

Prokešová R., Medveďová A., Tábořík P., Snopková Z., (2012): Towards hydrological triggering mechanisms of large deep-seated landslides. Landslides 10 (3), 239-254.

Pánek T., Tábořík P., Klimeš J., Komárková V., Hradecký J., Šťastný M., (2011): Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: Evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching. Geomorphology, 129, 92-112.

Pánek T., Šilhán K., Tábořík P., Hradecký J., Smolková V., Lenart J., Brázdil R., Kašičková L., Pazdur  A., (2011): Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). Geomorphology, 130,  352-364.

Škarpich V., Hradecký J., Tábořík P., (2011): Structure and genesis of Quaternary infill of the Slavíč River valley (the Moravsko-slezské Beskydy Mts, Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 19, 18-29.

Škarpich V., Tábořík P., Hradecký J., (2011): Geomorfologická interpretace údolních den Moravsko-slezských Beskyd na základě geoelektrických měření. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010, 87-92. (in Czech)

Mentlík P., Minár J., Břízová E., Lisá L., Tábořík P., Stacke V., (2010): Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic). Geomorphology, 117, 181-194.

Pánek T., Margielewski W., Tábořík P., Urban J., Hradecký J., Szura C., (2010): Gravitationally-induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology, 123, 165-180.

Urban, J., Panek T., Taborik P., Hradecky J., Margielewski W., Szura C., (2010): Caves in the Flysch Carpathians detected by ERT method. In: Simmert J. (Ed.), Proceedings of the 11th International Symposium on Pseudokarst. 12-16 May, Saupsdorf – Saxon Switzerland, Germany. 132-143.

Tábořík P., Pánek T., (2010): Elektrická odporová tomografie ve výzkumu horského reliéfu - případové studie z flyšových Karpat. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti,  74-81. (in Czech)

Tábořík P. (2009): Use of electrical resistivity tomography in the research of mountain ridge disintegration. In Ph.D. WORKSHOP 2009 PROCEEDINGS. Institute of Geonics AV CR, 43-48.

Tábořík P., Škarpich V., (2009): Introduction to the issues of slope deformations in the Veľká Rača massif (the Kysucké Beskydy Mts.). In Ph.D. WORKSHOP 2009 PROCEEDINGS. Institute of Geonics AV CR,  49-53.

Pánek T., Tábořík P., Hradecký J., (2007): Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006,  14, 124-129. (in Czech)

 

Publications and contributions in ResearchGate, ASEP and RIV database

Search in ResearchGate database | Search in ASEP | Search in RIV

Current Projects

 • Quaternary tectonic activity in western Bohemia and its relation to volcanism (2021 - 2023)
 • Recent Projects

 • Modernization of the RINGEN research infrastructure (2017 - 2020)
 • Geophysical, hydroclimatic and geodynamic monitoring of the active slope deformation Čeřeniště – phase II: design of automated TL-ERT monitoring for 1-day interval of measurement (2015 - 2015)
 • Optimization of geophysical, and hydroclimatic and geodynamic monitoring of the active slope deformation Čeřeniště (investigator) (2014 - 2014)
 • Spatial and temporal variation of rock mass sagging in the Tatra Mountains (Western Carpathians) (2013 - 2016)
 • Multidisciplinary geophysical survey in investigation of landforms (2013 - 2015)
 • Creation of information system for evaluation of avalanche hazard in mountain regions in the Czech Republic (2013 - 2015)
 • Late Quaternary seismogenic faulting and evolution of fault-controlled sedimentary basins in the eastern Bohemian Massif (2012 - 2015)
 • The influence of precipitation on the selected slope deformation in the example of landslides in the valley and on the hill Lemešné Kania (flysch Carpathians) (2011 - 2013)
 • Deep-seated slope deformations and their influence on slope and fluvial morphosystems (2010 - 2010)
 • Effect of historical climatic and hydrometeorological extremes on slope and fluvial processes in the Western Beskydy Mts. and their forefield (2010 - 2013)
 • Geochronology and dynamics of selected slope deformations in the Kysucké Beskydy Mts (2009 - 2009)
 • Popularization

 • 31.8. 2020 The world’s deepest freshwater cave just got a whole lot deeper (journal / book)