RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.

Department of Neotectonics and Thermochronology
E-mail: stepancikova@irsm.cas.cz
Phone: +420266009328
Office:room No.: 410, building: C, floor: 4
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Prague 8
Czech Republic
 
About Me Publications My Projects Lectures Membership
Popularization Other information

Popularization

16.12. 2022  Seismický seminář a přednáška: Teologie zemětřesení | other materials (lecture)
6.9. 2022  Tvar Rychlebských hor určilo zemětřesení (audio)
30.8. 2022  Reliéf Rychlebských hor vymodelovala zemětřesení způsobená tíhou ledovce | other materials (press release)
30.8. 2022  Reliéf Rychlebských hor vymodelovala zemětřesení způsobená tíhou ledovce | other materials (journal / book)
23.3. 2021  Přednáška Studium aktivní tektoniky metodami tektonické geomorfolie a paleoseismologie | other materials (lecture)
27.9. 2019  Tiché hrozby - Zemětřesné roje (video)
18.12. 2017  Až se země rozhoupe | other materials (journal / book)
8.11. 2017  9. mezinárodní geomorfologická konference | other materials (lecture)
26.9. 2017  České území kdysi zasáhla netušeně silná zemětřesení, ukázal výzkum. Ovlivní i stavební normy | other materials (journal / book)
25.9. 2017  Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice | other materials (seminar / workshop)
25.9. 2017  Debata o zemetřesení v České republice (video)
25.9. 2017  Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice | other materials (audio)
19.9. 2017  Naši vědci novými metodami zjistili, že se v Česku v minulosti opakovala zemětřesení silnější než dnes, podrobnosti uvedou na semináři | other materials (press release)
20.2. 2017  Termochronologie - pohled do vzdálené historie (video)
20.7. 2016  Dozvíme se novinky o historii Země? | other materials (journal / book)
9.6. 2016  LABORATOŘ PRO HELIOVOU TERMOCHRONOLOGII | other materials (journal / book)
1.5. 2016  Nejmodernější zařízení na datování geologických procesů v ÚSMH - Aphachron | other materials (audio)
13.4. 2016  Nová laboratoř pro geologické procesy (journal / book)
13.4. 2016  Ústav struktury a mechaniky hornin má novou laboratoř s unikátním přístrojem pro datování geologických procesů (journal / book)
12.4. 2016  Unikátní přístroj pro datování geologických procesů | other materials (press release)
12.4. 2016  Heliové datování datování geologických procesů (journal / book)
8.11. 2015  Naši odborníci pomohou vybudovat v Etiopii centrum pro vyhodnocování zemětřesení a sesuvů hornin (journal / book)
4.11. 2014  Česko-polský workshop Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas | other materials (seminar / workshop)
5.10. 2012  Čeští geologové monitorovali tektonickou aktivitu v Kalifornii (press release)
5.4. 2012  Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu (journal / book)
4.4. 2012  Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012 | other materials (seminar / workshop)