RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.

Department of Neotectonics and Thermochronology
E-mail: stepancikova@irsm.cas.cz
Phone: +420266009328
Office:room No.: 410, building: C, floor: 4
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Prague 8
Czech Republic
 
About Me Publications My Projects Lectures Membership
Popularization Other information

Popularization

6.9. 2022  Tvar Rychlebských hor určilo zemětřesení (audio)
30.8. 2022  Reliéf Rychlebských hor vymodelovala zemětřesení způsobená tíhou ledovce | other materials (press release)
30.8. 2022  Reliéf Rychlebských hor vymodelovala zemětřesení způsobená tíhou ledovce | other materials (journal / book)
23.3. 2021  Přednáška Studium aktivní tektoniky metodami tektonické geomorfolie a paleoseismologie | other materials (lecture)
27.9. 2019  Tiché hrozby - Zemětřesné roje (video)
18.12. 2017  Až se země rozhoupe | other materials (journal / book)
8.11. 2017  9. mezinárodní geomorfologická konference | other materials (lecture)
26.9. 2017  České území kdysi zasáhla netušeně silná zemětřesení, ukázal výzkum. Ovlivní i stavební normy | other materials (journal / book)
25.9. 2017  Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice | other materials (seminar / workshop)
25.9. 2017  Debata o zemetřesení v České republice (video)
25.9. 2017  Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice | other materials (audio)
19.9. 2017  Naši vědci novými metodami zjistili, že se v Česku v minulosti opakovala zemětřesení silnější než dnes, podrobnosti uvedou na semináři | other materials (press release)
20.2. 2017  Termochronologie - pohled do vzdálené historie (video)
20.7. 2016  Dozvíme se novinky o historii Země? | other materials (journal / book)
9.6. 2016  LABORATOŘ PRO HELIOVOU TERMOCHRONOLOGII | other materials (journal / book)
1.5. 2016  Nejmodernější zařízení na datování geologických procesů v ÚSMH - Aphachron | other materials (audio)
13.4. 2016  Nová laboratoř pro geologické procesy (journal / book)
13.4. 2016  Ústav struktury a mechaniky hornin má novou laboratoř s unikátním přístrojem pro datování geologických procesů (journal / book)
12.4. 2016  Unikátní přístroj pro datování geologických procesů | other materials (press release)
12.4. 2016  Heliové datování datování geologických procesů (journal / book)
8.11. 2015  Naši odborníci pomohou vybudovat v Etiopii centrum pro vyhodnocování zemětřesení a sesuvů hornin (journal / book)
4.11. 2014  Česko-polský workshop Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas | other materials (seminar / workshop)
5.10. 2012  Čeští geologové monitorovali tektonickou aktivitu v Kalifornii (press release)
5.4. 2012  Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu (journal / book)
4.4. 2012  Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012 | other materials (seminar / workshop)