Introduction Cooperation with Universities PhD. Students Library Offer Topics Offer

PhD. Students

Full name Datail information Department vCard
Ing. Nikola BašinováUniversity: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, studijni obor: Chemie a technologie anorganických materiálů.
Theme of Thesis: Speciální skla pro fotoniku, Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (supervisor)
Department of Materials Structure and Properties
Mgr. Jan FlašarUniversity: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Theme of Thesis: Reakce říčních systémů Českého masivu na neotektonické a klimatické vlivy během kvartéru, Školitel: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Department of Neotectonics and Thermochronology
Ing. Petra KocourkováUniversity: The Institute of Chemical Technology, Prague (ICT)
Theme of Thesis: Základní aspekty tavícího procesu skel, Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. (supervisor)
Department of Materials Structure and Properties
Mgr. Lujza MedveckáUniversity: Masarykova univerzita v Brně
Theme of Thesis: Tepelná přeměna organické hmoty miocénu karpatské předhlubně, školitel: Mgr. Eva Geršlová, PhD.
Department of Geochemistry
Mgr. Ondřej Racek Department of Engineering Geology
Mgr. Jakub StemberkUniversity: Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague, Czech Republic
Theme of Thesis: Vývoj údolí Bialy Lądecké (Kladské Bělé), RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. (supervisor)
Department of Neotectonics and Thermochronology
Mgr. Josef VlčekUniversity: Charles University in Prague
Theme of Thesis: Dissertation thesis: Microseismic monitoring Supervisor: dr. Tomáš Fischer
Department of Seismotectonics
Mgr. Milosz WcisloUniversity: The Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
Theme of Thesis: Seismic waves in inhomogeneous, weakly dissipative, anisotropic media
Department of Seismotectonics