Invitation

16thFebruary 2018 10:00 - 12:00 | iCalendar
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR si Vás dovoluje pozvat na přednášku:

Tectonics of the Krušné hory Fault and the adjacent Eger Graben – observations and first modelling results


Přednášející: Jonas Kley, Jan Tomášek (Georg-August-Universität Göttingen, Germany)

v pátek 16. února 2018 v 10:00 hodin v posluchárně ústavu (budova D, 1. patro)

Contacts:

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
vedoucí odd. neotektoniky a termochronologie
E-mail: stepancikova@irsm.cas.cz
Telefon: +420 266 009 328

Links:

http://www.uni-goettingen.de/en/people/363982.html | http://www.avcr.cz/cs/udalosti/Tectonics-of-the-Krusne-hory-Fault-and-the-adjacent-Eger-Graben-observations-and-first-modelling-results/