Supervisory Board of Institute

Chairman of Supervisory Board of Institute

Deputy Chairman of Supervisory Board of Institute

RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
  Home organization: Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D.
  E-mail: fojtikovairsm.cas.cz
  Phone: +420266009451

Members of Supervisory Board of Institute

 

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
  E-mail: hartvichirsm.cas.cz
  Phone: +420266009318, 233
doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. (od 1.5.2022)
  Home organization: Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
doc. RNDr. Bohdan Kříbek , DrSc.
  Home organization: Česká geologická služba
Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
  Home organization: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
  Home organization: Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze