Dodávka geofyzikální aparatury pro měření měrného elektrického odporu (rezistivity) prostředí s automatickým ukládáním

 

Description of the public contract:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=248952

Term for proposal:

13/6/2019 (D/M/Y)

Published:

27/5/2019 (D/M/Y)

Language:

No. :

USMH-2019-010

Documents: