Volumetrický titrační přístroj podle Karl Fischera (KF) a sušící pícka pro stanovení vody v kapalných a pevných vzorcích.

 

Description of the public contract:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=259023

Term for proposal:

12/7/2019 (D/M/Y)

Published:

2/7/2019 (D/M/Y)

Language:

No. :

USMH-2019-015

Documents: