Stavební úpravy místností 01.03 – 01.06 v 1.PP budovy D pro potřeby Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v areálu ÚSMH AV ČR, v.v.i.

 

Description of the public contract:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=279853

Term for proposal:

15/10/2019 (D/M/Y)

Published:

26/9/2019 (D/M/Y)

Language:

No. :

USMH-2019-018

Documents: