Public Contracts

Submitter profile

Name:Institute of Rock Structure and Mechanics AS CR, v.v.i.
Address:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Czech Republic
Company ID:CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz/en (web of institution)
https://www.irsm.cas.cz/public-contracts (public contracts)
http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/480742 (submitter profile) | PDF file

Currently opened public contracts

Term for proposal
(D / M / Y)
Language Name of public contract
13 / 10 / 2017
9:00
CZ Stavební úpravy jídelny a navazujících prostor na přednáškové centrum AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

Closed public contracts

Closed public contracts in years: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Term for proposal
(D / M / Y)
Language Name of public contract
8 / 9 / 2017
9:00
CZ Úpravy prostor 1. NP budovy Cb pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v areálu ÚSMH AV ČR
8 / 9 / 2017
9:00
CZ Úpravy stávajících prostor skladu MKM v 1.NP budovy Ct v areálu ÚSMH AV ČR
19 / 7 / 2017
10:00
CZ Dodávka zařízení extraktivní analyzátor vodíku s příslušenstvím
14 / 7 / 2017
10:00
CZ Oprava betonové plochy a montážní rampy před vjezdem do garáží v areálu ÚSMH AV ČR.
14 / 7 / 2017
11:00
CZ Oprava chodby 1. NP budovy D a části chodby 1.NP budovy briketárny v areálu ÚSMH AV ČR.
14 / 7 / 2017
10:30
CZ Stavební úpravy do stávajícího vjezdu areálu ÚSMH AV ČR.
23 / 6 / 2017
10:00
CZ Dodávka zařízení plně automatického heliového pyknometru vybaveného vyhodnocovacím softwarem.
20 / 6 / 2017
10:00
CZ Dodávka magnetického separátoru.
21 / 6 / 2017
10:00
CZ Dodávka zařízení kontinuálního infračerveného analyzátoru plynů s elektrochemickým senzorem kyslíku s příslušenstvím.
3 / 4 / 2017
10:00
CZ Dodávka zařízení pro elektrostatické spřádání nanovláken a elektrospraying s příslušenstvím.
17 / 3 / 2017
10:00
CZ Dodávka zařízení pro elektrostatické spřádání nanovláken a elektrospraying s příslušenstvím.