Public Contracts

Submitter profile

Name:Institute of Rock Structure and Mechanics AS CR, v.v.i.
Address:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Czech Republic
Company ID:CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz/en (web of institution)
https://www.irsm.cas.cz/public-contracts (public contracts)
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/Views/Form/Display/480742 (submitter profile) | PDF file

Currently opened public contracts

Term for proposal
(D / M / Y)
Language Name of public contract

Closed public contracts

Closed public contracts in years: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Term for proposal
(D / M / Y)
Language Name of public contract
20 / 2 / 2015
10:00
CZ DODÁVKA SORPČNÍHO GRAVIMETRICKÉHO PŘÍSTROJE PRO STATICKOU SORPCI PLYNŮ A PAR A DYNAMICKOU SORPCI SMĚSÍ PLYNŮ S MOŽNOSTÍ ANALÝZY VÝSTUPŮ.
1 / 12 / 2014
11:00
CZ Oprava vlhkého zdiva v prostorách šaten v 1. PP objektu A v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8
1 / 12 / 2014
10:00
CZ Sanace severní obvodové stěny haly objektu bývalé briketárny v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8
18 / 11 / 2014
10:00
CZ Kompletní demontáže stávající vestavby v 2.NP, demontáže ocelových konstrukcí mezipatra a částečné demontáže prostor v 1.NP ve spojovací chodbě mezi budovou D a halou objektu briketárny v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8
20 / 10 / 2014
10:00
CZ Oprava havarijního stavu jižní opěrné zdi na pozemku par. č. 1177 v k.ú. Libeň
3 / 10 / 2014
10:00
CZ Oprava střechy nad garážemi a truhlářskou dílnou v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese v Holešovičkách 94/41, Praha 8
7 / 8 / 2014
14:00
CZ Dodávka malého a velkého čelisťového drtiče
23 / 6 / 2014
10:00
CZ Dodávka laboratorního vybavení chemických a mikroskopických laboratoří
12 / 5 / 2014
CZ Dodávka zařízení - Mikroskop-mikrofotometr pro stanovení světelné odraznosti a fluorescenční spektrální analýzu
30 / 5 / 2014
10:00
CZ Oprava havarijního stavu opěrné zdi u budovy D v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8
9 / 5 / 2014
10:00
CZ Vestavba 2. NP ve skladu vykopávek, objekt briketárny v areálu ÚSMH AV ČR, v.v.i., na adrese v Holešovičkách 94/41, Praha 8
18 / 4 / 2014
10:00
CZ Oprava havarijního stavu opěrné zdi u budovy D v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., na adrese v Holešovičkách 94/41, Praha 8
19 / 3 / 2014
10:00
CZ Rekonstrukce prostor v 3. NP budovy B v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. na adrese V Holešovičkách 41, Praha 8 - Libeň