Public Contracts

Submitter profile

Name:Institute of Rock Structure and Mechanics AS CR, v.v.i.
Address:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Czech Republic
Company ID:CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz/en (web of institution)
https://www.irsm.cas.cz/public-contracts (public contracts)
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/Views/Form/Display/480742 (submitter profile) | PDF file

Currently opened public contracts

Term for proposal
(D / M / Y)
Language Name of public contract

Closed public contracts

Closed public contracts in years: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Term for proposal
(D / M / Y)
Language Name of public contract
0 / 0 / 0
CZ STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ DEPOZITÁŘE PRO POTŘEBY MÚA AV ČR
15 / 11 / 2018
9:00
CZ Oprava rozvodů kanalizace a izolací zdiva
12 / 11 / 2018
10:00
CZ Dodávka laboratorního nábytku s příslušenstvím
26 / 10 / 2018
9:00
Rekonstrukce kanceláří, sociálního zařízení a souvisejících prostor ve 3.NP budovy D pro oddělení seismotektoniky
5 / 10 / 2018
10:00
CZ REKONSTRUKCE ROZVODNY V 1.NP BUDOVY F V AREÁLU ÚSMH AV ČR V.V.I.
14 / 9 / 2018
9:00
CZ STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ DEPOZITÁŘE PRO POTŘEBY MÚA AV ČR
24 / 8 / 2018
9:00
CZ VYREGULOVÁNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU OBJEKTŮ ÚSTAVU STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR V.V.I. V HOLEŠOVIČKÁCH 94/41, PRAHA 8
10 / 8 / 2018
9:00
CZ ÚPRAVY PROSTOR 3.NP BUDOVY CB PRO POTŘEBY ODDĚLENÍ STRUKTURY A VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ V AREÁLU ÚSMH AV ČR, V.V.I.
17 / 7 / 2018
13:00
CZ DODÁVKA PŘÍSTROJE PRO TERMOMECHANICKOU ANALÝZU S PŘÍSLUŠENSTVÍM
5 / 6 / 2018
10:00
CZ Dodávka laboratorního nábytku s příslušenstvím.
5 / 6 / 2018
10:00
CZ Dodávka datového a výpočetního centra s příslušenstvím.
25 / 5 / 2018
9:00
CZ Oprava fasády nádvorní části budovy D (k římse 1.NP) v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i., V Holešovičkách 94/41, Praha 8.
25 / 5 / 2018
9:00
CZ Oprava havarijního a nevyhovujícího stavu ohradní zdi areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.
16 / 4 / 2018
10:00
CZ Dodávka rotačního desintegrátoru částic pevných látek s příslušenstvím.
23 / 3 / 2018
9:00
CZ Stavební úpravy dílny 1.NP objektu Ct, stavební úpravy a opravy části objektu bývalé briketárny – jednopodlažní budova na horním dvoře.
14 / 2 / 2018
10:00
CZ Dodávka přenosného digitálního mikroskopu s příslušenstvím.
19 / 1 / 2018
10:00
CZ DODÁVKA A INSTALACE 6 KUSŮ TERČOVÝCH OPTICKO-MECHANICKÝCH 3D DILATOMETRŮ, DILATOMETRŮ S AUTOMATICKÝM ODEČTEM, UKLÁDÁNÍM A ODESÍLÁNÍM DAT S PŘÍSLUŠENSTVÍM.