Public Contracts

Submitter profile

Name:Institute of Rock Structure and Mechanics AS CR, v.v.i.
Address:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Czech Republic
Company ID:CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz/en (web of institution)
https://www.irsm.cas.cz/public-contracts (public contracts)
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/Views/Form/Display/480742 (submitter profile) | PDF file

Currently opened public contracts

Term for proposal
(D / M / Y)
Language Name of public contract

Closed public contracts

Closed public contracts in years: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Term for proposal
(D / M / Y)
Language Name of public contract
15 / 10 / 2019
10:00
Stavební úpravy místností 01.03 – 01.06 v 1.PP budovy D pro potřeby Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v areálu ÚSMH AV ČR, v.v.i.
20 / 9 / 2019
10:00
Dodávka laminárního boxu s příslušenstvím.
26 / 7 / 2019
10:00
Vestavba výtahu, stavební úpravy sociálního zařízení ve 2. NP a laboratoře ve 3. NP v budově A a spojovacím krčku budov A a B v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.
12 / 7 / 2019
11:00
Volumetrický titrační přístroj podle Karl Fischera (KF) a sušící pícka pro stanovení vody v kapalných a pevných vzorcích.
8 / 7 / 2019
11:00
Stavební úpravy prostor 1.NP budovy Ct pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.
28 / 6 / 2019
10:00
Stavební úpravy 1.PP až 3.NP budovy A
13 / 6 / 2019
10:00
Dodávka 5 ks terčových opticko-mechanických 3D dilatometrů s automatickým odečtem, ukládáním a odesíláním dat
13 / 6 / 2019
10:30
Dodávka geofyzikální aparatury pro měření měrného elektrického odporu (rezistivity) prostředí s automatickým ukládáním
13 / 6 / 2019
11:00
DODÁVKA TERMOKAMERY PRO UAV DJI INSPIRE 1 PRO
31 / 5 / 2019
10:00
Dodávka 4 kusů zařízení pro monitoring radonu Rn222 v podzemních observatořích s příslušenstvím
10 / 6 / 2019
10:00
Dodávka 1 zařízení pro monitoring radonu Rn222 v podzemních observatořích s příslušenstvím
23 / 4 / 2019
13:00
Dodávka ruční termokamery
18 / 4 / 2019
13:00
Dodávka laboratorního nábytku s příslušenstvím
23 / 4 / 2019
11:00
Dodávka laboratorní rozbrušovací pily s příslušenstvím
26 / 4 / 2019
10:00
Dodávka a montáž technologie výtahu
5 / 4 / 2019
10:00
Dodávka infračerveného spektrometru s mikroskopem a příslušenstvím
9 / 5 / 2019
10:000
Stavební úpravy 1.PP až 3.NP budovy A