RNDr. Michal Kusák Ph.D.

portret
O mně

Při studiu oboru Fyzická geografie a geoekologie na PřF UK jsem začal pracovat v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR (2016), kde v současnosti působím na pozici postdoc. Zaměřuji se zejména na: 1) analýzy a interpretace procesů působících na chování, vývoj a stabilitu horninového prostředí; 2) analýzu reliéfu s použitím metod inženýrské geologie a geomorfologie; a 3) metody dálkového průzkumu Země, využití geoinformačních systémů a 3D modelování. V souvislosti s tímto tématem jsem během své práce v ÚSMH AV ČR publikoval 10 odborných článků. Tyto metody jsem aplikoval jak v České republice, tak i v Itálii, Německu, Peru, Etiopii, Keni, Kyrgyzstánu, Číně a na Kanárských ostrovech. V minulých letech jsem se se zúčastnil řady projektů jak s kolegy z ÚSMH AV ČR, tak i s kolegy z Univerzity Karlovy, Ostravské univerzity a Západočeské univerzity a Univerzity Bicocca v Miláně a Univerzity v Tübingenu.

Publikační činnost

• Blahut, J., Balek, J., Klimeš, J., Rowberry, M., Kusák, M., Kalina, J. (2019): A comprehensive global database of giant landslides on volcanic islands. Landslides, 16, 2045–2052.
• Kusák, M., Valagussa, A., Frattini, P. (2019): Key Issues in 3D Rockfall Modeling, Natural Hazard and Risk Assessment for Rockfall Protection in Hřensko (Czechia). Acta Geodynamica et Geomaterialia, 16, 4(196), 393–408.
• Kusák, M., Vilímek, V., Minár, J. (2019): Influence of neotectonics on land surface evolution in the upper part of the Blue Nile Basin (Ethiopia): findings from a DEM. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 52(1), 145-167.
• Blahut, J., Klimeš, J., Rowberry, M., Kusák, M. (2018): Database of giant landslides on volcanic islands – first results from the Atlantic Ocean. Landslides, 15, 823-827.
• Kusák, M., Krbcová, K. (2017) Analysis of the relationship of automatically and manually extracted lineaments from DEM and geologically mapped tectonic faults around the Main Ethiopian Rift and the Ethiopian Highlands, Ethiopia, Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 52(1),5-17.
• Klimeš, J., Novotný, J., Novotná, I., Jordán, B., Vilímek, V., Emmer, A., Strozzi, T., Kusák, M., Rapre, A., C., Hartvich, F., Frey, H. (2016): Landslides in moraines as triggers of glacial lake outburst floods: example of the Palcacocha Lake (Cordillera Blanca, Peru), Landslides, 6, 1461–1477.
• Klimeš, J., Yepes, J., Becerril, L., Kusák, M., Galindo, I., Blahut, J. (2016): Development and recent activity of the San Andres megalandslide on El Hierro, Canary Islands, Spain. Geomorphology, 261, 119-131.
• Kusak, M., Kropáček, J., Schillaci, C., Vilímek, V. (2016): Aspects of the evolution of the Jemma River basin in the Ethiopian Highlands determined by means of a relief analysis based on Digital Elevation Model (DEM), Ethiopia. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 39(1), 37-50.
• Kusák, M. (2014): Review article: Methods of Fractal Geometry Used in the Study of Complex Geomorphic Networks. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 48, 2, 99-110.
• Křížek, M., Kusák, M. (2014): Variability of the morphometric characteristics of valley networks caused by variations in a scale. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 48, 1, 33-42.

Přednášky a výuka

• 2017 Terénní cvičení z Geomorfologie, PřF OU
• 2017 Terénní cvičení z Geologie, PřF OU
• 2014 – 2017 Cvičení z předmětu Přírodní ohrožení a rizika, PřF UK
• 2014 – 2017 Cvičení z Geomorfologie, PřF UK

Členství

Členství v asociacích a aktivní účast na konferencích:
• 2012 – současnost Členství v České asociaci geomorfologů (ČAG)
• 2012 – současnost 8 x účast na mezinárodních konferencích o stavu geomorfologických výzkumů v daném roce
• 2016 European Geosciences Union General Assembly
• 2015 The 13th International Symposium on GEO-Disaster Reduction
• 2013 Foro International Glaciares, Huaráz, Peru

Další informace

Odborné zaměření
• Morfostrukturní a morfometrická analýza reliéfu
• Analýza reliéfu s použitím metod inženýrské geologie a geomorfologie
• Metody dálkového průzkumu Země, využití geoinformačních systémů, 3D modelování
• Fraktální analýza a komplexní sítě
• Hodnocení přírodních ohrožení a rizik

Zahraničí stáže, školení a terénní práce:
• Španělsko (2020): terénní práce na ostrově El Hierro (Kanárské ostrovy)
• Itálie (2018–2019): postdoktorská stáž (6 měsíců) na Università Degli Studi Di Milano – Bicocca
• Čína (2017): letní škola iRALL School 2017: Field data collection, monitoring and modelling of large landslides, Chengdu University of Technology
• Etiopie (2016): terénní práce ve vybraných lokalitách
• Kyrgyzstán (2015): letní škola International summer school on rockslides and related phenomena in the Kokomeren River Valley
• Etiopie (2015): terénní práce ve vybraných lokalitách
• Německo (2015): doktorandská stáž (5 měsíců) na Fachbereich Geographie, Mathematisch-Naturwissenschaftliche, Fakultät, Tübingen
• Peru (2013): terénní práce ve vybraných lokalitách

PhD. student - téma disertační práce

Morfostrukturní analýza Etiopské vysočiny pomocí dálkového průzkumu Země, prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Přednášky

Kulturně, aktivizační centrum pro seniory, Praha 9

Přednášky

přednáška o Etiopii, projekt Úterý na cestách (ZŠ U Obory, Praha 10)