doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

Externista - organizace

Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze