Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností hornin a horninového prostředí. Dále se zabývá výzkumem skel, technické keramiky, kompozitů a biomateriálů, jejich vlastnostmi i aplikačním potenciálem a technologickými otázkami zpracování anorganických i organických odpadů.

Výzkumná činnost je organizována v šesti vědeckých odděleních. Hlavní cíle výzkumné činnosti jsou (a) získávání, zpracování a šíření vědeckých poznatků, vydávání vědeckých publikací, národní a mezinárodní spolupráce s vysokými školami a dalšími vědeckými institucemi a soukromými společnostmi prostřednictvím společných projektů a smluv o spolupráci, (b) výuka na vysokých školách a příprava mladých vědeckých pracovníků prostřednictvím doktorských a postdoktorských programů, (c) správa a provozování výzkumných infrastruktur a pořádání vědeckých setkání, konferencí, seminářů na národní a mezinárodní úrovni.
Více se o Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a jeho předchůdcích dočtete v publikaci Věda pod Rokoskou - Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR a jeho předchůdců.
 

Aktuality

Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR


aktualizováno: 15.7. 2021
Jaký je osud těžkých kovů v severočeské řece Bílině?
13.7. 2021 | iCalendar
Článek v červencovém dvojčísle časopisu Vesmír věnuje pozornost nejen histori dobývání nerostných surovin v Podkrušnohoří, ale rovněž aktuálnímu znečištění v oblasti se zaměřením na osud těžkých kovů v řece Bílině Námětem toho článku byla obhájená ... >
 

aktualizováno: 17.6. 2021
Nabízíme volné pracovní pozice
15.6. 2021 - 25.7. 2021 | iCalendar
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8, Oddělení struktury a vlastností materiálů přijme zaměstnance na pracovní pozice: - Odborný pracovník výzkumu a vývoje/vědecký pracovník do laboratoře geopolymerů ... >
 

aktualizováno: 21.6. 2021
Obrazová publikace "Poznáš horniny často používané ve stavebnictví?"
21.6. 2021 | iCalendar
Obrazová publikace "Poznáš horniny často používané ve stavebnictví?" vznikla se záměrem představit široké veřejnosti přírodní materiály, které byly a stále jsou používány ve stavebnictví. Pomocí barevných fotografií přibližuje různé typy jednotlivých ... >
 

aktualizováno: 27.5. 2021
Nová aplikace Landslide Tracker umožňuje zapojení veřejnosti do výzkumu svahových deformací v ČR
25.5. 2021 | iCalendar
Díky aktivitě odborníků z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR se podařilo zpřístupnit v českém jazyce novou aplikaci Landslide Tracker (dostupná přes Google Play) , která umožňuje komukoliv, kdo si ji nainstaluje na svůj telefon, sbírat a předávat ... >
 

aktualizováno: 28.1. 2017
Veřejné zakázky
1.1. 2017 | iCalendar