Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností hornin a horninového prostředí. Dále se zabývá výzkumem skel, technické keramiky, kompozitů a biomateriálů, jejich vlastnostmi i aplikačním potenciálem a technologickými otázkami zpracování anorganických i organických odpadů.

Výzkumná činnost je organizována v šesti vědeckých odděleních. Hlavní cíle výzkumné činnosti jsou (a) získávání, zpracování a šíření vědeckých poznatků, vydávání vědeckých publikací, národní a mezinárodní spolupráce s vysokými školami a dalšími vědeckými institucemi a soukromými společnostmi prostřednictvím společných projektů a smluv o spolupráci, (b) výuka na vysokých školách a příprava mladých vědeckých pracovníků prostřednictvím doktorských a postdoktorských programů, (c) správa a provozování výzkumných infrastruktur a pořádání vědeckých setkání, konferencí, seminářů na národní a mezinárodní úrovni.
Více se o Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a jeho předchůdcích dočtete v publikaci Věda pod Rokoskou - Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR a jeho předchůdců.
 

Aktuality

Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR


aktualizováno: 1.12. 2022
Pozvánka na přednášku Dr. Goswami
5.12. 2022 14:00 - 16:00 | iCalendar
Srdečně zveme na přednášku Dr. Bapi Goswami z Univerzity v Kolkatě na téma:  "Differentiation, emplacement, and exhumation of Shoshonitic rocks along a regional Grenvillianshear zone of the ChhotanagpurGneissic Complex, Eastern Indian Shield" v pondělí ... >
 

aktualizováno: 10.11. 2022
Obrazová publikace „Šišky – co všechno o nich víme“
1.11. 2022 | iCalendar
Obrazová publikace vznikla v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. s podporou Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21 č. 27 – Udržitelná energetika, podprogram Oběhové hospodářství v energetice se záměrem představit široké ... >
 

aktualizováno: 8.11. 2022
Čeští odborníci monitorují v Peru sesuv ohrožující vesnici
4.11. 2022 | iCalendar
Naši kolegové z oddělení inženýrské geologie, konkrétně Jan Klimeš a Jan Balek, zkoumají v Peru rozsáhlý sesuv hornin v departementu Cusco společně s místními odborníky. Tento 4,5 kilometru dlouhý sesuv CuyoChico ohrožuje stejnojmennou obec neustálými ... >
 

aktualizováno: 14.10. 2022
Biomateriály: Umělá náhrada těla
1.10. 2022 | iCalendar
Článek v týdeníku Květy věnuje pozornost lékařskému výzkumu a vývoji biomateriálů a umělých náhrad, např. zubní implantáty, šrouby v kostech apod. Z čeho se vyrábějí? Jaké jsou v této oblasti trendy?...aby co nejlépe nahradily původní části lidského ... >
 

aktualizováno: 4.10. 2022
Pozvánka na druhý ročník festivalu Týden Akademie věd České republiky
31.10. 2022 - 6.11. 2022 | iCalendar
Zveme vás na druhý ročník festivalu Týden Akademie věd České republiky! Připraveny jsou přednášky, výstavy, exkurze na pracoviště AV ČR, dokumentární filmy, workshopy nebo třeba loutkové divadlo. V termínu od 31. října – 6. listopadu 2022 na ... >
 

aktualizováno: 13.9. 2022
Vědcům z ÚSMH se podařilo zjistit, že reliéf Rychlebských hor vymodelovala dávná silná zemětřesení
30.8. 2022 | iCalendar
Kolegové z oddělení neotektoniky a termochronologie ÚSMH AV ČR zjistili, že reliéf severomoravského pohoří Rychlebské hory vymodelovala dávná silná zemětřesení, která byla s největší pravděpodobností vyvolána tlakem a pohybem ledovce. Až dosud se totiž ... >
 

aktualizováno: 9.9. 2022
Pozvánka na česko-německý workshop na téma tektonika a termochronologie
15.9. 2022 11:00 - 17:30 | iCalendar
Srdečně zveme na odborný seminář a workshop pořádaný ve spolupráci s německou Technickou univerzitou Báňské akademie ve Freibergu , tématem je tektonika a termochronologie. Workshop se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2022 od 11:00 do 17:30 hodin v ... >
 

aktualizováno: 10.11. 2022
Nová obrazová publikace: Stavební materiály a anorganická pojiva
21.7. 2022 | iCalendar
Obrazová publikace, která vznikla ve spolupráci Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky (UTAM), představuje široké veřejnosti stavební materiály a anorganická pojiva, které byly a stále jsou používány ve ... >
 

aktualizováno: 4.10. 2022
Novou knihu o Mineralogii vydalo Britské nakladatelství IntechOpen
14.7. 2022 | iCalendar
Britské nakladatelství IntechOpen vydalo knihu Mineralogie. Kniha Mineralogie, kterou v tomto roce vydalo britské nakladatelství IntechOpen v Londýně, jejímž editorem je RNDr. Miloš René z oddělení geochemie ÚSMH AV ČR, obsahuje třináct kapitol, které ... >
 

aktualizováno: 28.1. 2017
Veřejné zakázky
1.1. 2017 | iCalendar