Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je moderní vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených anorganických a organických materiálů a speciálních kompozitních materiálů. V šesti vědeckých odděleních zkoumá přírodní a indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře. Uplatňuje pokročilé monitorovací a laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.

 

Aktuality

Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR


aktualizováno: 24.10. 2016
Pozvánka na workshop "Zobrazovací a analytické metody pro (nejen) geology"
25.10. 2016 10:00 - 15:00 | iCalendar
Přírodovědecká fakulta Masarykovy university Brno a Geologický ústav AV ČR zvou na jednodenní workshop na téma uplatnění moderních zobrazovacích a analytických metod v geologii: "Zobrazovací a analytické metody pro (nejen) geology v Brně" Termín ... >
 

aktualizováno: 24.10. 2016
Pozvánka na přednášku z cyklu geologického semináře
27.10. 2016 16:00 - 18:00 | iCalendar
Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Česká geologická společnost zvou na přednášku: RNDr. Lucie Nováková Ph.D., ÚSMH AV ČR, v. v. i. Analýza tektonických pohybů v severovýchodní části Českého masívu Přednáška ... >
 

aktualizováno: 13.10. 2016
Biomateriály a jejich povrchy již po deváté v Herbertově
12.10. 2016 | iCalendar
Ve dnech 20. až 23. září se uskutečnil 9. ročník semináře Biomateriály a jejich povrchy v Herbertově nedaleko Vyššího Brodu v jižních Čechách. Cílem semináře bylo informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje ... >
 

aktualizováno: 11.10. 2016
Kulatý stůl: Informace o sesuvech jsou dostatečné, ale mnohdy se nezohledňují
30.9. 2016 | iCalendar
V Česku existují dostatečné informace o svahových deformacích a rizikových sesuvných územích, ale řada odborníků, kteří by s nimi měli počítat v územních plánech a projektech, je nezohledňuje. Legislativa je problematická, protože v mnoha případech není ... >
 

aktualizováno: 16.9. 2016
Nabídka pracovního místa
15.9. 2016 - 30.11. 2016 | iCalendar
Výzkumný pracovník v Oddělení geochemie – Centrum texturní analýzy - vedoucí vědeckého týmu . >>>Více informací o pracovní nabídce naleznete zde<<< ... >
 

aktualizováno: 16.9. 2016
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR - Dny otevřených dveří ÚSMH AV ČR
1.11. 2016 - 13.11. 2016 | iCalendar
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR - Dny otevřených dveří ÚSMH AV ČR. >>>Více informací o vědeckém festivalu a program naleznete zde<<< ... >
 

aktualizováno: 26.1. 2016
Veřejné zakázky
1.1. 2016 | iCalendar
 
Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR