Ing. Petra Jonášová

PhD. student - domovská organizace

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

PhD. student - téma disertační práce

Archeometrické hodnocení historické keramiky a studium její degradace