Co se český geograf naučil od andských indiánů a jak česká technologie hlídá Machu Picchu

Co se český geograf naučil od andských indiánů a jak česká technologie hlídá Machu Picchu

Geolog Jan Klimeš z Akademie věd u ledovce v Peru. Foto: archiv J. Klimeše

Geolog Jan Klimeš z Akademie věd u ledovce v Peru. Foto: archiv J. Klimeše

Jan Klimeš byl s kolegou Vítem Vilímkem oceněn prestižní cenou Mezinárodního konsorcia pro výzkum sesuvů půdy za to, jak v Peru svým výzkumem pomohli omezit negativní dopady tohoto přírodního fenoménu na lidi. Například zkoumali pohyby svahů Cordillera Blanca, kde před 53 lety zahynula výprava českých alpinistů. Měřili posuny terénu i na Machu Picchu. Metodologie, kterou tam zavedli, střeží nejslavnější inckou památku už dvě desetiletí.
Geolog z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd Jan Klimeš se celý profesní život zabývá výzkumem sesuvů. V začátcích měl představu, že jako odborník představí svá objektivní měření a lidé v postižených oblastech se jeho dobře míněnými radami budou řídit. I díky dvacetileté práci v peruánských Andách obývaných z velké části původním obyvatelstvem pochopil, že pro snižování rizik plynoucích z přírodních pohrom jsou vedle informací z jeho oboru stejně důležité i poznatky ze sociologie a antropologie. Jedině s jejich pomocí je možné efektivně přenést zjištění přírodních věd do každodenního života.

Kontakt
Odkazy