Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je moderní vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených anorganických a organických materiálů a speciálních kompozitních materiálů. V šesti vědeckých odděleních zkoumá přírodní a indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře. Uplatňuje pokročilé monitorovací a laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.

 

Aktuality

Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR


aktualizováno: 25.4. 2019
Pozvánka na přednášku: 15 let v Peru
11.6. 2019 14:30 - 16:00 | iCalendar
Srdečně zveme na přednášku o výzkumech v Peru, kterých se dlouhodobě účastní náš kolega Dr. Jan Klimeš. U příležitosti uzavření 15. výzkumné sezóny seznámí přítomné nejen s odbornými tématy, kterým se v Peru s řadou spolupracovníků věnoval, ale také s ... >
 

aktualizováno: 23.4. 2019
INQUA International Summer School on Tectonics and Tectonic Geomorphology
23.9. 2019 - 27.9. 2019 | iCalendar
Zveme Vás na letní školu tektoniky a tektonické geomorfologie! ... >
 

aktualizováno: 7.9. 2017
Magazín Česká věda
7.9. 2017 | iCalendar
Mesíční magazín Akademie věd ČR Česká věda vyrábí v rámci AV ČR Odbor audiovizuálních technologií. V magazínu na videokanálu Akademie věd ČR jsou kromě aktualit a reportáží z ústavů AV ČR k vidění vizitky vědců, informace o chystaných akcích týkajících ... >
 

aktualizováno: 28.1. 2017
Veřejné zakázky
1.1. 2017 | iCalendar
 
Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR