Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností hornin a horninového prostředí. Dále se zabývá výzkumem skel, technické keramiky, kompozitů a biomateriálů, jejich vlastnostmi i aplikačním potenciálem a technologickými otázkami zpracování anorganických i organických odpadů.

Výzkumná činnost je organizována v šesti vědeckých odděleních. Hlavní cíle výzkumné činnosti jsou (a) získávání, zpracování a šíření vědeckých poznatků, vydávání vědeckých publikací, národní a mezinárodní spolupráce s vysokými školami a dalšími vědeckými institucemi a soukromými společnostmi prostřednictvím společných projektů a smluv o spolupráci, (b) výuka na vysokých školách a příprava mladých vědeckých pracovníků prostřednictvím doktorských a postdoktorských programů, (c) správa a provozování výzkumných infrastruktur a pořádání vědeckých setkání, konferencí, seminářů na národní a mezinárodní úrovni.
Více se o Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a jeho předchůdcích dočtete v publikaci Věda pod Rokoskou - Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR a jeho předchůdců.
 

Aktuality

Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR


aktualizováno: 28.2. 2021
Pozvánka na seminář
16.3. 2021 13:15 - 11.5. 2021 14:45 | iCalendar
Srdečně zveme na seminář katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zameřený na geomorfologii. Od 16. března do 11. května 2021, vždy v úterý od 13:15 - 14:45hodin Seminář je otevřen veřejnosti. Program a odkaz na online ... >
 

aktualizováno: 6.4. 2021
National Geographic referuje o výsledcích výzkumů našeho ústavu
8.2. 2021 | iCalendar
Poutavě sepsaná historie objevování dna Hranické propasti vyšla v únorovém čísle české mutace populárně-naučného časopisu National Geographic, v rubrice "česká mozaika". Autor článku, Hynek Adámek, shrnuje dosavadní výzkum hloubky propasti od prvotních ... >
 

aktualizováno: 6.4. 2021
Juniorský projekt o megasesuvech na Kanárských ostrovech ocenila GAČR
3.2. 2021 | iCalendar
V roce 2016 se Janu Blahůtovi s týmem naskytla jedinečná příležitost zahájit monitoring na nejmenším z Kanárských ostrovů, na El Hierru. V odlučné oblasti, tj. v oblasti, ze které se sesuly uvolněné horniny, v současnosti uklidněného obřího sesuvu San ... >
 

aktualizováno: 9.4. 2021
Britské nakladatelství IntechOpen vydano knihu Geochemistry
10.3. 2021 | iCalendar
Kniha Geochemistry, kterou v tomto roce vydalo britské nakladatelství IntechOpen v Londýně, jejímž hlavním editorem je pan Dr. Miloš René z oddělení geochemie ÚSMH AV ČR, obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž je diskutované chemické složení různých horninových ... >
 

aktualizováno: 28.1. 2017
Veřejné zakázky
1.1. 2017 | iCalendar