Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je moderní vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených anorganických a organických materiálů a speciálních kompozitních materiálů. V šesti vědeckých odděleních zkoumá přírodní a indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře. Uplatňuje pokročilé monitorovací a laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.

 

Aktuality

Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR


aktualizováno: 5.11. 2018
Zveme vás na největší vědecký festival Týden vědy a techniky Akademie věd ČR
5.11. 2018 - 11.11. 2018 | iCalendar
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými ... >
 

aktualizováno: 5.11. 2018
Pozvánka na představení aktivit WCoE 2017 - 2020
20.11. 2018 9:30 - 11:30 | iCalendar
Představení aktivit Celosvětového centra excelence pro výzkum rizik ze sesuvů (World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction), období 2017 - 2020 V úterý 20. listopadu 2018 od 9:00 do 11:30 v budově Akademie věd, Národní 3 Praha 1. Program 9:30 ... >
 

aktualizováno: 7.9. 2017
Magazín Česká věda
7.9. 2017 | iCalendar
Mesíční magazín Akademie věd ČR Česká věda vyrábí v rámci AV ČR Odbor audiovizuálních technologií. V magazínu na videokanálu Akademie věd ČR jsou kromě aktualit a reportáží z ústavů AV ČR k vidění vizitky vědců, informace o chystaných akcích týkajících ... >
 

aktualizováno: 28.1. 2017
Veřejné zakázky
1.1. 2017 | iCalendar
 
Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR