Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu
Úvod Nabídka PhD. prací PhD. studenti Partnerské VŠ Středisko vědeckých informací

PhD. studenti

Celé jméno Detailní informace Oddělení vCard
Ing. Nikola BašinováŠkola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, studijni obor: Chemie a technologie anorganických materiálů.
Téma: Speciální skla pro fotoniku, Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (školitel)
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Mgr. Jan FlašarŠkola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Téma: Reakce říčních systémů Českého masivu na neotektonické a klimatické vlivy během kvartéru, Školitel: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ing. Petra KocourkováŠkola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Téma: Základní aspekty tavícího procesu skel, Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. (školitel)
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Mgr. Lujza MedveckáŠkola: Masarykova univerzita v Brně
Téma: Tepelná přeměna organické hmoty miocénu karpatské předhlubně, školitel: Mgr. Eva Geršlová, PhD.
Oddělení geochemie
Mgr. Ondřej Racek Oddělení inženýrské geologie
Mgr. Jakub StemberkŠkola: Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Téma: Vývoj údolí Bialy Lądecké (Kladské Bělé), RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. (školitel)
Oddělení neotektoniky a termochronologie
Mgr. Josef VlčekŠkola: Univerzita Karlova v Praze
Téma: Disertační práce: Microseismický monitoring Školitel: doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Oddělení seismotektoniky
Mgr. Milosz WcisloŠkola: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Téma: Seismické vlny v nehomogenních, slabě absorbujících, anizotropních prostředích
Oddělení seismotektoniky