Úvod Nabídka PhD. prací PhD. studenti Partnerské VŠ Středisko vědeckých informací

PhD. studenti

Celé jméno Detailní informace Oddělení vCard
Ing. Jan BalekŠkola: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, Katedra speciální geodézie
Téma: Sledování svahových deformací s využitím terestrických skenovacích systémů a dalších metod geodetického měření, Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. (školitel)
Oddělení inženýrské geologie
Ing. Nikola BašinováŠkola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, studijni obor: Chemie a technologie anorganických materiálů.
Téma: Speciální skla pro fotoniku, Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (školitel)
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ing. Petra Dyrčíková Škola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Téma: Základní aspekty tavícího procesu skel
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Mgr. Jan FlašarŠkola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Téma: Reakce říčních systémů Českého masivu na neotektonické a klimatické vlivy během kvartéru, Školitel: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ing. Lukáš HrbekŠkola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Studijni obor: Chemie a technologie anorganických materiálů.
Téma: Možnosti řízeného proudění při tavení průmyslových skel, Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. (školitel)
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ing. Miroslava HujováŠkola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Téma: Interakce plynné fáze s taveninami skel, Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (školitel)
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Mgr. Radka KalinováŠkola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav petrologie a strukturní geologie
Téma: Rekonstrukce pozdně-variského a post-variského deformačního vývoje Českého masivu. Školitelé: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.; RNDr. Filip Hartvich, Ph. D. (školitel)
Oddělení inženýrské geologie
Mgr. Lujza MedveckáŠkola: Masarykova univerzita v Brně
Téma: Tepelná přeměna organické hmoty miocénu karpatské předhlubně, školitel: Mgr. Eva Geršlová, PhD.
Oddělení geochemie
Mgr. František StaněkŠkola: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Studijní program: Fyzika, studijní obor: Geofyzika.
Téma: Zdrojové mechanismy mikroseismických jevů indukovaných hydraulickým štěpením, Mgr. Eisner Leo Ph.D. (školitel)
Oddělení seismotektoniky
Mgr. Jakub StemberkŠkola: Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Téma: Vývoj údolí Bialy Lądecké (Kladské Bělé), RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. (školitel)
Oddělení neotektoniky a termochronologie
RNDr. Jiří VackářŠkola: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko - ­fyzikální fakulta, Katedra geofyziky
Téma: Automated determination of earthquake source parameters, Školitel: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Oddělení seismotektoniky
Mgr. Josef VlčekŠkola: Univerzita Karlova v Praze
Téma: Disertační práce: Microseismický monitoring Školitel: doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Oddělení seismotektoniky
Mgr. Dominik VöröšŠkola: Masarykova univerzita v Brně
Téma: Mobilita těžkých kovů pocházejících z uhelné hmoty v sedimentech řeky Bíliny. Školitel: Mgr. Eva Geršlová, PhD.
Oddělení geochemie
Mgr. Milosz WcisloŠkola: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Téma: Seismické vlny v nehomogenních, slabě absorbujících, anizotropních prostředích
Oddělení seismotektoniky