Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu
Úvod Nabídka PhD. prací PhD. studenti Partnerské VŠ Středisko vědeckých informací

PhD. studenti

Celé jméno Detailní informace Oddělení vCard
Ing. Nikola BašinováŠkola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, studijni obor: Chemie a technologie anorganických materiálů.
Téma: Speciální skla pro fotoniku, Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (školitel)
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Mgr. Jan FlašarŠkola: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Téma: Reakce říčních systémů Českého masivu na neotektonické a klimatické vlivy během kvartéru, Školitel: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ing. Petra JonášováŠkola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Téma: Archeometrické hodnocení historické keramiky a studium její degradace
provoz ÚSMH
Ing. Petra KocourkováŠkola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Téma: Základní aspekty tavícího procesu skel, školitel: Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. (školitel)
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ing. Ján KužmaŠkola: ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Téma: Štúdia fyzikálnych vlastnosti elektrostaticky zvlákňovaných kolagénných vrstiev, Školitel specialista: Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. (školitel)
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Mgr. Martin Mazanec Oddělení seismotektoniky
Mgr. Lujza MedveckáŠkola: Masarykova univerzita v Brně
Téma: Tepelná přeměna organické hmoty miocénu karpatské předhlubně, školitel: Doc. Mgr. Eva Geršlová, PhD. (školitel)
Oddělení geochemie
Ing. Martina NovotnáŠkola: VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, Ústav skla a keramiky
Téma: Název diplomové práce: Koroze geopolymerů, vedoucí práce: doc. RNDr. František Škvára, DrSc.
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Mgr. Ondřej RacekŠkola: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie
Téma: Lokální podmínky a charakteristiky skalních masivů a jejich vliv na stabilitu skal a vznik skalních řícení, Školitel: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. (školitel)
Oddělení inženýrské geologie
Mgr. Jakub StemberkŠkola: Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Téma: Vývoj údolí Bialy Lądecké (Kladské Bělé), RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. (školitel)
Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ing. Pavel VermachŠkola: České vysoké učení technické v Preza (ČVUT)
Téma: Možnosti využití geopolymerů v konstrukcích pozemních staveb
Mgr. Josef VlčekŠkola: Univerzita Karlova v Praze
Téma: Disertační práce: Microseismický monitoring Školitel: doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Oddělení seismotektoniky
Ing. Martin VltavskýŠkola: ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Téma: Kolonizace nanostrukturovaných nosičů buňkami - materiál, konstrukce a mechanobiologická funkce, Školitel specialista: Ing. Tomáš Suchý, Ph.D (školitel)
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Mgr. Milosz WcisloŠkola: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Téma: Seismické vlny v nehomogenních, slabě absorbujících, anizotropních prostředích
Oddělení seismotektoniky