Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Porosimeter Pascal 140 a 240 Thermo Fisher Scientific

Sestava rtuťových porozimetrů pro stanovení objemu, povrchu a distribuce mezo, makro a hrubých pórů v intervalu 3,7 nm až 58 µm, stanovení zdánlivé rtuťové hustoty a pórovitosti. Při použití softwaru SOL.I.D lze vyhodnotit další parametry jako jsou např. otevřená a uzavřená pórovitost, fraktální dimenze nebo propustnost.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.

Porosimetr Pascal 140 a 240