Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Multipycnometer Quantachrom

Přístroj pro stanovení skutečné (skeletální) hustoty porézních materiálů s použitím helia jako inertního pyknometrického média.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.

Multipycnometer Quantachrom