Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Infračervený spektrometr Nicolet Protégé 460 E.S.P.(Thermo-Nicolet, Inc., USA)

Toto zařízení umožňuje mimo měření pevných látek metodou KBr tablet také měření i kapalných a gelovitých látek díky ATR (GladiATR, PIKE Technologies, USA) nástavci s jedno odrazovým diamantovým krystalem. Tato technika je vhodná také pro měření minerálních látek s velmi tvrdými krystaly, které mohou postupně poškozovat lisovací formu, ale nevadí diamantovému krystalu. Součástí je také knihovna infračervených (4.000-400 cm-1) a blízkých infračervených (11.000- 4.200 cm-1) spekter:

Inorganics I. - Minerals (600 spekter) obsahuje reprezentativní výběr z unikátní sbírky více než 2.000 minerálů.
Inorganics II. - Boron Compounds (300 spekter) - FTIR spektra sloučenin boru např. closo-, nido-, arachno- a hyphoborany, boráty, karbaborany, karbaboráty, karbametallaborany, karbametallaboráty a další.
Inorganics III. - Inorganic and Organometallic compounds (700 spekter) - tato knihovna obsahuje spektra klasických anorganických látek, komplexů s anorganickými a organickými ligandy, organoprvkové sloučeniny, soli organických kyselin, zeolity a další.
Inorganics IV. - Commercial materials (200 spekter) - další anorganické látky, stavební materiály, skla, keramika, porcelán a obvyklá analytická činidla požívaná v analytické chemii.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů.

Infračervený spektrometr Nicolet Protégé 460 E.S.P.