Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Pec se sesuvným ložem a krakovacím modulem

Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.