Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Automatická tavička vzorků pro XRF analýzu

Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.